The Issue of the Agrarian Structure of Family Agriculture in PolandAbstract

The article presents the issue of agrarian structure of family farming in Poland and trends and determinants of changes in the agrarian structure. Its purpose is to define the fundamental options of political choices in terms of agrarian changes. Currently there are no conditions for radical changes in this range and there is no justification for limiting public funds transfer only to larger farms - economically stronger. 

Keywords

Agriculture; Family farm; Agrarian structure; Structural policy

Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A., 2012. Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań

Determinanty transformacji struktury agrarnej w rolnictwie polskim. Cz. 1. Cz. 2. 1999. Red. S. Paszkowski. Rocz. AR Pozn. 308. Roln. 53, 505, 578.

Herer W., 1962. Rolnictwo a rozwój gospodarki narodowej. PWE, Warszawa.

Józwiak W., 1996. Gospodarstwa indywidualne dziś i w perspektywie najbliższego ćwierćwiecza. IERiGŻ, Warszawa.

Leopold A., 1995. Polityka w stosunku do wsi i rolnictwa w okresie transformacji ustrojowej. W: Wieśi rolnictwo w okresie transformacji systemowej. Red. L. Klank. IRWiR PAN, Warszawa, 10-39.

Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym. 2003. Red. A. Czyżewski. Zesz. Nauk. AE Pozn. 30, 203.

Prognoza ludności na lata 2008-2035. 2009. GUS, Departament Badań Demograficznych, Warszawa.

Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. 1975. Red. Z. Grochowski. PWRiL, Warszawa.

Rocznik Statystyczny. 2011. GUS, Warszawa.

Szemberg A., 1996. Prognoza przemian w strukturze obszarowej i zatrudnienie w rolnictwie polskim do roku 2010. IERiGŻ, Warszawa.

Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie. Uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. IRWiR PAN, Warszawa.

Woś A., 1975. Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.

Woś A., 1996. Prognoza przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa do roku 2020. IERiGŻ, Warszawa.

Woś A., 2003. Szanse i ograniczenia przekształceń strukturalnych polskiego rolnictwa. Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 491, IERiGŻ, Warszawa.

Wrzaszcz W., 2012. Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce (na podstawie danych FADN). Studia i Monografie nr 155, IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar J., 2009. Struktura polskiego rolnictwa pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. IERiGŻ-PIB, Warszawa.

Zegar J., 2012. Współczesne wyzwania rolnictwa. PWN, Warszawa.

Zegar J., 2013. Rolnictwo rodzinne w Polsce. W: Znaczenie rolnictwa - perspektywa historyczna i międzynarodowa. Red. B. Klepacki, A. Kowalski, F. Tomczak, J.

Wilkin, J. Zegar. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 51-70.

Published : 2014-12-31


Zegar, J. (2014). The Issue of the Agrarian Structure of Family Agriculture in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 179-186. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/488

Józef Stanisław Zegar  zegar@ierigz.waw.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.