Farm-Produced Energy of Agricultural Waste Origin Improves its ProfitabilityAbstract

The most important tasks of Polish agriculture in 2014-2020 perspective will include maintaining food quality and safety, and orientation toward the part of the production of renewable energy, especially using biomass. Processing of biomass in anaerobic methane fermentation of agricultural biogas solves the problem of waste storage, reducing greenhouse gas emissions, especially high concentrations of methane, coming from the fermentation of slowly stored biomass. The economic aspect explains the popularity of biogas works; it is related to diversification of agricultural production through the introduction of a qualitatively new production of green energy from biogas, which significantly affects the profitability of agricultural production and will be an alternative for some companies, or large farms as a source of additional income and energy security. Energy generated in small biogas plants can fully protect the energy needs of a small farm releasing it from external sources and generating savings. For installations larger surplus may provide an additional source of farms' income.

Keywords

Agricultural production; Renewable energy sources; Biomass; Biogas; Profitability

Badania IEO na zlecenie Ministerstwa Gospodarki w 2007 r. na potrzeby negocjacji przez Polskę Pakietu klimatycznoenergetycznego UE.

Kowalski A., Zegar J., Floriańczyk Z., Hamulczyk M., Szczepaniak I., Toczyński T., Wigier M., 2010. Kierunki rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście realizacji celów określonych w przygotowywanych obecnie dokumentach strategicznych. Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez zespół ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Niewadzik R., 2012. Wsparcie odnawialnych źródeł energii. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa.

Węglarzy K., Nowak A., Bereza M., Pellar A., Skrzyżala I., Stekla J., 2010. Rozwiązania architektoniczno-konstrukcyjno-technologiczne "Agrobiogazowni" w Kostkowicach. Agrobiogazownia. Instytut Zooteczniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim.

Published : 2014-12-31


Węglarzy, K. (2014). Farm-Produced Energy of Agricultural Waste Origin Improves its Profitability. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 159-167. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/486

Karol Węglarzy  weglarzy@zdgrodziec.edu.pl
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki – PIB  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.