Regional Diversity of Prices of Animals for Slaughter Prices in Poland in 2005-2012Abstract

Agricultural production depends on natural and economic conditions. Weak environmental conditions could be compensated by using high technology, which requires capital. Agricultural prices should evolve in a similar way in regions with similar natural conditions, i.e. spatial autocorrelation should take place. The aim of this article is to present the spatial autocorrelation of animal for slaughter prices. Local and global I Moran's statistics were used.

Keywords

Agricultural prices; Agricultural products; Spatial autocorrelation

Bank Danych Regionalnych, http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_ podgrup.dims?p_id=754325&p_token=0.03135731145684251 [dostęp: 20.09.2013].

Czakowski D., Dostosowania na rynku mięsa w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej,http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE5/d_czakowski_dostosowania_na_rynku_miesa_w_polsce_przed_i_po_akcesji_do_ue.pdf.

De Siano R., D'Uva M., 2012. Italian regional specialization: a spatial analysis. Università degliStudi di Napoli-Parthenope, Discussion Paper, Nr 07,
http://www.crisei.uniparthenope.it/DiscussionPapers.asp [dostęp: 10.09.2013].

http://produkcja.rolnicy.com/produkcja-zwierzeca/polskie-owce-produkowane-nadal-na-eksport [dostęp: 20.09.2013].

http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup.display?p_id=119593&p_token=0.4694067422097571# [dostęp: 20.09.2013].

Martinho V., 2013. Spatial analysis of the tourism supply, http://hdl.handle.net/10419/71762 [dostęp: 10.09.2013].

Ojrzyńska A., Twaróg S., 2011. Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce. Acta Univ. Lodz. Folia Oecon. 253, 129-141.

Rembeza J., Chotkowski J., 2006. Powiązanie cen produktów rolnych pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2006_T15_s198.pdf [dostęp: 10.09.2013].

Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2012. 2013. GUS, Warszawa.

Tłuczak A., 2013. The analysis of the phenomenon of spatial autocorrelation of indices of agricultural output. MIBE - Quantitative Methods in Economics 14, 2, 261-271.

Published : 2014-12-31


Tłuczak, A. (2014). Regional Diversity of Prices of Animals for Slaughter Prices in Poland in 2005-2012. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 151-158. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/485

Agnieszka Tłuczak  atluczak@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.