Determinants of Milk Production in Euro-Regions With Very Big Milk Farms after 2004



Abstract

The main objective of the paper was to determine the diversity and factors deciding about the variation in milk production in selected EU macro-regions. Differentiation was determined using cluster analysis, which allowed for the creation of five homogeneous groups of regions. Based on the results of factor analysis factors having a decisive influence on the processes of economic adjustment of very large dairy farms were identified. Additionally, the European macro-regions that developed most after 2004 were mentioned, alongside with those that worsened their competitive position.

Keywords

Milk production; Factor analysis; Cluster analysis

Czyżewski A., 1976. Miasta wielkopolski w Polsce Ludowej. Ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970. PWN, Warszawa-Poznań.

Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z., 2004. Rachunkowość rolnicza. Wyd. Difin, Warszawa.

Grontkowska A., 2012. Zmiany w wynikach produkcyjnych i ekonomicznych gospodarstw mlecznych najsilniejszych ekonomicznie w latach 2004-2009 w krajach Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 99, 1, 58-69.

http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm [dostęp: 1.10.2013].

Matuszczak A., 2012. Podobieństwa i różnice w rozwoju regionów rolnych UE-25 - próba określenia czynników prowzrostowych. W: Determinanty rozwoju regionów w Europie; Społeczeństwo, gospodarka, turystyka. Red. K. Pająk, T. Różański. Wyd. Poli Druk, Poznań, Piła.

Parzonko A., 2010. Rozwój czy zaniechanie produkcji mleka w przeciętnych polskich gospodarstwach mlecznych? - rozważania modelowe. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 97, 4, 157-171.

Poczta W., Sadowski A., Średzińska J., 2008. Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 95, 1, 42-56.

Sass R., 2007. Wielkość stada a dochód z zarządzania w gospodarstwach wyspecjalizowanych w chowie bydła mlecznego. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 93, 2, 71-79.

Statystyczne metody analizy danych, 1999. Red. W. Ostasiewicz. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu, Wrocław.

Published : 2014-12-31


Śmigla, M. (2014). Determinants of Milk Production in Euro-Regions With Very Big Milk Farms after 2004. Journal of Agribusiness and Rural Development, 31(1), 143-150. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/484

Mart Śmigla  marta.smigla@ue.poznan.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.