The Territorial Dimension in New Cohesion Policy According to Rural Areas - Case Study of Lower SilesiaAbstract

Summary and evaluation of implemented, in the last financial perspective of EU, policies should be the basis for development of new directions and principles of European spending. This article presents an issue of implementation of the territorial dimension in cohesion policy. The spatial concentration of resources allocated to rural development under the Regional Operational Programme for the Lower Silesia 2007-2013 was analysed. Furthermore, the documents' analysis to determine development opportunities for these areas in the new financial perspective were undertaken. The research shows inadequate recognition of the territorial dimension in the current implementation of EU policies. However, the results highlights the possibility of using a new instrument, which are Integrated Territorial Investments, in order to strengthen the geographical factors in the allocation of support.

Keywords

Spatial concentration; EU funds; Cohesion policy; Rural areas

Gałązka K., 2012. Fundusze unijne czynnikiem wspierającym rozwój przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Determinanty rozwoju regionalnego w kontekście procesów globalizacji 28, 337-347.

Grabowska-Markiewicz B., Kotrasiński J., Zielonka K., 2008. Nowa koncepcja polityki regionalnej. Refleksje do dyskusji. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

http://ec.europa.eu [dostęp: 20.01.2014].

http://www.mrr.gov.pl [dostęp: 24.01.2014].

Huk M., Molak M., 2011. Badania ewaluacyjne polityki spójności w wymiarze terytorialnym - tworzenie funkcjonalnych obszarów transgranicznych. Opolska Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych, Opole.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. Monitor Polski z 2012 r., poz. 252.

Pilawka T., Kazak J., 2013. Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev. 1(27), 189-197.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Uwarunkowania strategiczne. 2012 a. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Zintegrowane Inwestycje Terenowe. 2012 b. Materiał problemowy. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 2007. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Rykiel Z., 2000. Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni. Stud. Reg. Lok. 1(1), 35-46.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Ziemi Kłodzkiej. 2013. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji. Projekt. 2013. Zachodni Obszar Integracji.

Śleszyński P., 2009. Przestrzeń - region - terytorium. Wokół "Zielonej Księgi w sprawie spójności terytorialnej". W: Spójność terytorialna wyznaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski Wkład w debatę. Red. A. Baucz, M. Łotocka, P. Żuber. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 84-108.

Wojarska M., 2013. Ewolucja systemu polityki regionalnej w Polsce (1990-2012). W: Wybrane aspekty rozwoju regionalnego. Red. R. Kisiel, M. Wojarska. Fundacja "Wspieraie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn.

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. 2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.

Zielona Księga w sprawie spójności terytorialnej - jej przyszłość. 2008. Komisja Europejska, Bruksela, http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/consultation/terco/paper_terco_pl.pdf.

Published : 2014-12-31


Kazak, J., Przybyła, K., Szkaradkiewicz, M., & Sabura, K. (2014). The Territorial Dimension in New Cohesion Policy According to Rural Areas - Case Study of Lower Silesia. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 69-77. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/464

Jan Kazak  jan.kazak@up.wroc.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Katarzyna Przybyła 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Marta Szkaradkiewicz 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland
Katarzyna Sabura 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.