Development of Coffee Market and Changes in Coffee Consumption Among PolesAbstract

The paper presents results of a survey concerning coffee consumption together with results of visual and instrumental coffee analyses. The investigations focused on the type of additives used when preparing coffee. Based on the survey it was found that 58.3% respondents use sweeteners and 92.7% coffee whiteners (mainly milk with 3.2% fat content).

Keywords

Coffee; Substances; Cosnumption of stimulants; Coffee market

Adamczyk G., Anioła P., Czubak W., 2009. Preferences of young consumers on the milk market. J. Agribus. Rural Dev. 4 (14), 5-12.

Baryłko-Piekielna N., Matuszewska I., 2009. Sensoryczne badania żywności. Podstawy - metody - zastosowania. Wyd. Nauk. PTTŻ, Kraków.

Dmowski P., Platta A., 2012. Konsumencka ocena atrakcyjności sensorycznej napojów mlecznych z dodatkiem ekstraktów kawy. Zesz. Nauk. Akad. Mor. Gdyn. 73, 34-42, http://zeszyty.am.gdynia.pl/artykul-

Konsumencka%20ocena%20atrakcyjnosci%20sensorycznej%20napojow%20mlecznych%20z%20dodatkiem%20ekstraktow%20kawy_142.html [access: 11.09.2012].

Grębowiec M., 2010. Wpływ marki na podejmowanie decyzji nabywczych konsumentów na przykładzie rynku kawy. Zesz. Nauk. UE Pozn. 154, 210-217.

Groves R.M., Fowler F.J., Couper M.P., Lepkowski J.M., Singer E., Tourangeau R., 2009. Survey Methodology. John Wiley & Sons, New Jersey.

http://analizy-rynku.inse.pl/pdf/kawa-na-strone.pdf [access: 15.09.2014].

http://bsolutions.pl/tag/spozycie-kawy-w-polsce/ [access: 15.03.2014].

http://mleczarstwopolskie.kzsm.pl/uploads/2010/KZSM%20raport%20prezentacjaII.ppt#585,4 [access: 15.03.2014].

http://www.ico.org/ [access: 15.03.2014].

http://www.ico.org/historical/2010-19/PDF/IMPORTSIMCALYR.pdf [access: 15.03.2014].

http://www.platforma.mokate.com.pl/wiedza/kw59.pdf [access: 15.03.2014].

http://www.portalspozywczy.pl/drukuj/102129.html [access: 15.09.2014].

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_podst_inf_o_rozwoju_dem_pl_do_2013.pdf [access: 15.03.2014].

http://www.studium.agrobiznesu.up.lublin.pl/images/kawa.pdf [access: 11.09.2014].

http:// www.surveysystem.com [access: 15.03.2014].

Instrukcja obsługi spektrofotometru SP60. www.xrite.com/.../en/SP62-601_SP60_Series_Getting_Started_en.pdf [access: 15.09.2014].

Jaworska D., Czarniecka-Skubina E., 2007. Ocena jakości sensorycznej naparów wybranych rodzajów kawy mielonej. Żyw. Człow. Met. 34 (3-4), 1211-1218.

Kobielska Z. za Nielsen, 2009. Kawa nie boi się kryzysu. Fresh & Cool Market 7, 15-17, http://www.fcmarket.pl/sezam/241517.pdf [access: 17.03.2014].

Krełowska-Kułas M., 2002. Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem kawy. Pr. Nauk. Wyż. Szk. Przeds. Chrzan. 6, 187-194.

Lenart B., Sikora T., 2001. Model preferencji i zachowania konsumenta na rynku kawy. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (28), 95-107.

Niseteo T., Komes D., Belščak-Cvitanović A., Horžić D., Budeč M., 2012. Bioactive composition and antioxidant potential of different commonly consumed coffee brews affected by their preparation technique and milk addition. Original Research Article. Food Chem. 134 (4), 1870-1877.

Odorzyńska-Kondek J., 1997. Preferencje konsumentów w konsumpcji kawy i herbaty. Hand. Wewn. 4-5, 55-62.

Ożarek M., 2013. Kawa czy herbata. http://magazyncaffe.pl/kawa-czy-herbata-producenci-kawyatakuja-market-napojow-cieplych-w-polsce-w-tym-roku-wydali-5-razy-wiecej-na-reklameod- herbaciarzy/ [access 15.03.2014].

Przybysz M.A., Widła G., Dłużewska E., 2013. Preferencje konsumenckie picia kawy. Wpływ temperatury i czasu prażenia ziarna kawy na ocenę smaku i zapachu espresso. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 572, 65-79, http://www.zppnr.sggw.pl/65-79_Przybysz_Widla_Dluzewska.pdf [access: 15.09.2014].

Ratajczak J., Siuda M., 2012. Rynek kawy i herbaty. Porad. Handl. 9, 72-91, http://issuu.com/bpirgeneralczyk/docs/ph_09_12/83 [access: 15.09.2014].

Zalega T., 2011. Spożycie żywności w gospodarstwach domowych z osobami bezrobotnymi w województwie mazowieckim. Zesz. Nauk. SGGW - Ekon. Org. Gosp. Żywn. 93, 119-136.

Published : 2014-12-31


Chudy, S. (2014). Development of Coffee Market and Changes in Coffee Consumption Among Poles. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 41-51. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/462

Sylwia Chudy  sylwia.maria.chudy@gmail.com
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.