CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE


Abstract

This paper analyzes the issues of social responsibility of businesses in the agri-food sector, with the applicable requirements being considered in the context of the initial links of the pork supply chain. It describes the production conditions in farms and agricultural holdings with reference to organizational and environmental requirements. Also, it shows the role of cooperation between pork producers and processors which assumes the ability to put in practice the principles of social responsibility in agribusiness. Particular attention was paid to the role of humans as a key entity enabling the implementation of CSR requirements. These issues were presented in the context of Polish experience in dealing with the African swine fever (ASF).

Keywords

corporate social responsibility (CSR); agribusiness; pork supply chain; African swine fewer (ASF)

Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, (p.15). Warszawa: Difin.

Bartz M. (2017). ASF w Polsce- sytuacja do 03-02-2017. Downloaded 10 may 2017 from: www.wodr.poznan.pl.

Cyran, K., Dybka, S. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu jako czynnik ograniczający rozwój przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14 (63), 7-18.

Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Ekologiczne konsekwencje koncentracji trzody chlewnej. JARD, 1(7), 29-42.

Informacja NIK z dnia 7 lipca 2015 o zapobieganiu afrykańskiemu pomorowi świń. Downloaded 10 may 2017 from: www.nik.gov.pl.

Markowska-Daniel, I, Pejsak, Z. (2014). Afrykański pomór świń. Życie Weterynaryjne, 89(03), 191-195.

Markowska-Daniel, I. (2008). Aktualne dane na temat sytuacji epizootycznej w zakresie afrykańskiego pomoru świń. Życie Weterynaryjne, 83, 982-990.

Markowska-Daniel, I. (2009). Afrykański pomór świń - realne zagrożenie dla Europy Centralnej. Magazyn Weterynaryjny, Suplement Świnie, 571-573.

Markowska-Daniel, I. (2010). Sytuacja epizootyczna afrykańskiego pomoru świń w latach 2007-2010. Życie Weterynaryjne, 85, 736-742.

Markowska-Daniel, I., Ziętek-Barszcz, A., Bocian Ł., Kukier, M., Pejsak, Z. (2011). Ocena ryzyka przeniesienia afrykańskiego pomoru świń z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski. Życie Weterynaryjne, 86, 427-431.

Pejsak, Z. (2016). Afrykański pomór świń (ASF) aktualna sytuacja w Polsce, znaczenie dzików jako wektora choroby, prezentcja. Downloaded 10 may 2017 from: www.e-bip.org.pl.

Rudnicka, A. (2011): Odpowiedzialność społeczna w globalnych łańcuchach dostaw na przykładzie certyfikacji Fairtrade. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomia 258, 163-172.

Rudnicka, A. (2012). CSR-doskonalenie relacji społecznych w firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.

Sroka, R. (2012). CRS w łańcuchu dostaw. Aspekty: ekonomiczne, społeczne, środowiskowe. Downloaded 10 may 2017 from: paiz.gov.pl

Witkowska, J. (2016). Społeczna odpowiedzialność biznesu, (ed.) Z. Wysokińska, J. Witkowska: Zrównoważony rozwój. Wybrane aspekty makro- i mikroekonomiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Download

Published : 2017-12-31


Kozera-Kowalska, M., & Gołaś, Z. (2017). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN AGRIBUSINESS: THE ASF CASE. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 583–590. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00377

Magdalena Kozera-Kowalska 
Zbigniew Gołaś 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>