Types of Saving Behaviours of Young Residents of Georgia on the Example of Tbilisi InhabitantsAbstract

The aim of this study is to distinguish the types of saving behaviour of young Georgians - residents of the capital Tbilisi. The objective was achieved using primary survey data and cluster analysis. Three types of saving behaviour strategies were distinguished: with cash, valuing safety and diversifying saving portfolio. Research indicates that among young residents of Georgia dominates the type of valuing safety. People belonging to this group place their savings in products with a low degree of risk, such as bank deposits in the national currency, cash and insurance policies.

Keywords

Saving forms; Savings; Youth; Cluster analysis

Act research. 2011. Saving Behavior Assessment Survey in Georgia. Savings Banks Foundation for International Cooperation, Tbilisi.

Alguacil M., Cuadros A., Orts V., 2004. Does Saving Really Matter for Growth? Mexico (1970-2000). J. Int. Dev. 16, 2, 281-290.

Ang J., 2009. Household saving behaviour in an extended life cycle model: A comparative study of China and India. J. Dev. Stud. 45, 8, 1344-1359.

Bebczuk R.N., 2000. Productivity and saving channels of economic growth as latent variables: An application of confirmatory factor analysis. Estud. Econ. 27, 2, 19-33.

Chikvadze M., 2013. Forward to lumperization.

Dirschmid W., Glatzer E., 2004. Determinants of the household saving rate in Austria. Monet. Policy Econ. Q4, 25-38.

Doing business 2011. Maning difference for enterprenuers. 2011. www.doingbusiness.org [dostęp: 07.2014].

Friedman M., 1957. A theory of consumption function. Princeton University Press, Priceton.

Keynes J.M., 1936/1997. The general theory of employment, interest and money. Harcourt, Brace and World, New York.

Koronacki J., Ćwik J., 2005. Statystyczne systemy uczące się. Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Misztal P., 2011. Współzależności między oszczędnościami i wzrostem gospodarczym w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse", 7, 2.

Modigliani F., Brumberg R., 1954. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of the Cross-Section Data. W: Post-Keynesion Economics. Red. K. Kurihara. Rutgers University Press, New Brunswick, New York, 388-436.

Seber G.A.F., 1984. Multivariate Observations. Wiley, New York.

Singh T., 2009. Does Domestic Saving Cause Economic Growth? A Time-Series Evidence from India. J. Policy Model. 32, 2, 231-253.

Smyczek S., 2007. Modele zachowań konsumentów na rynku usług finansowych. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. T. 3. Analizy wielowymiarowe. StatSoft, Kraków.

Tushishvili N., 2011. Georgian macroeconomic indicator analysis, based on Frangishvili-Obdaidze model. Dissertation, Georgian Technical University, Tbilisi, 0175, Georgia.

Wildowicz A., 2006. Determinanty skłonności do oszczędzania w Polsce w latach 1991-2005. W: Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce. Red. D. Kopycińska. Wyd. Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Wójcik E., 2007. Polskie gospodarstwa domowe na rynku oszczędności. Bank i Kredyt 7, 55-66.
www.geostat.ge [dostęp: 07.2014].

Zachowania rynkowe konsumentów i ich determinanty. 2000. Red. E. Kieżel. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Published : 2014-12-31


Anioła-Mikołajczak, P., Chudzian, J., & Pataraia, L. (2014). Types of Saving Behaviours of Young Residents of Georgia on the Example of Tbilisi Inhabitants. Journal of Agribusiness and Rural Development, 34(4), 5-16. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/459

Paulina Anioła-Mikołajczak  aniola@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Joanna Chudzian 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  Poland
Larisa Pataraia 
Ilia State University, Business School, Tbilisi, Gruzja  Georgia


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.