Selected Economic Aspects for Development of New Production Technologies of Bioactive Food


Abstract

onstant changes which occur in the economy market are its characteristic feature. Thus, application of new technologies and products marketing is a chance for food industry companies to survive and develop. However, cooperation is needed between science and business. The article presents some aspects of economic calculations, which can support eff orts to establish this cooperation. Many calculations in the range of different costs types on the example of production technology of the soybean sprouts fortifi ed with ferritin iron in the Poznań University of Life Sciences laboratory are presented.

Keywords

High-tech; Food production; Food production technology; Production costs

Gawęcki, J., Mossor-Pietraszewska, T. (2006). Kompendium wiedzy o żywności, żywieniu i zdrowiu. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Gorynia, M., Łaźniewska, E. (2001). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Jeznach, M. (2003). Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej. Warszawa: Wyd. SGGW.

Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E., Laskowski, W. (2009). Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia. Warszawa: Wyd. SGGW.

Krutkiewicz, E. (2014). Konkurencyjność cenowa żywności funkcjonalnej. Praca magisterska pod kierunkiem dr Olgi Stefko, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Martirosyan, D. M., Singh, J. (2015). A new definition of functional food by FFC: what a new definition unique? Funct. Foods Health Dis., 5(6), 209-223.

Michalczuk, L. (2011). Żywność i żywienie w XXI w. Scenariusze rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego. Łódź: Wyd. SWSPiZ w Łodzi.

Nestorowicz, R., Nowak, L. (2010). Żywność bioaktywna a preferencje konsumentów. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 154, 241-247.

Nestorowicz, R., Nowak, L. (2011). Produkty bioaktywne - nowy wymiar konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 177, 116-125.

Stefko, O. (2013). Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 13 (XXVIII), 2, 89-98.

Published : 2015-12-31


Stefko, O., & Zielińska-Dawidziak, M. (2015). Selected Economic Aspects for Development of New Production Technologies of Bioactive Food. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 829-838. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.87

Olga Stefko  stefko@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Magdalena Zielińska-Dawidziak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.