Entrepreneurial Activities of Rural Residents


Abstract

The article assesses the entrepreneurship of rural residents by analysing selected examples of entrepreneurial activities. The undertaken exploration concerned not only the diagnosis of entrepreneurial potential, but also the investigation of the potential determinants of the studied phenomenon. Both the fi rst and the second aspect of the analysis are particularly justifi ed in the case of entrepreneurship in rural communities. The basis of the empirical analysis is the nationwide survey carried out by the Public Opinion Research Center on behalf of the University of Lodz in the framework of the grant on. "Entrepreneurship Poles - social and spatial aspect". The study shows that a relatively high percentage of this group of respondents undertake entrepreneurial activities. Particularly noteworthy is the activity in the sphere of conducting one's own business activity.

Keywords

Entrepreneurship; Rural development; Rural population; Rural areas

Dowgiałło, Z., Zadworny, W. (2005). Rola menedżera w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wybrane problemy, praktyczne zasady, techniki. Szczecin: Wyd. Znicz.

Huczek, M. (2009). Zarządzanie jako czynnik rozwoju przedsiębiorczości. W: Z. Zioło, T. Rachwal (red.), Rola przedsiębiorczości w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego (s. 88). Warszawa-Kraków: Wyd. Nowa Era.

Jerschina, J. (2000). Postawy przedsiębiorczości w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Elity i społeczeństwa (kontynuacja). Przegl. Socjol., 49.

Kozek, W. (1994). Mentalność ekonomiczna Polaków. Jej obraz i konsekwencje. W: W. Morawski (red.), Zmierzch socjalizmu państwowego. Szkice z socjologii ekonomicznej. Warszawa: PWN.

Majkut, R. (2007). Przedsiębiorczość a jakość życia mieszkańców wielkiego miasta na przykładzie zbiorowości wrocławian. W: I. Borowik, K. Sztalta (red.), Współczesna socjologia miasta. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

McClelland, D. C. (1961). The Achieving Society. Princeton: Van Nostrand.

Mularska-Kucharek, M. (2012). Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi. Łódź: Wyd. UŁ.

Mularska-Kucharek, M. (2013). Postawa przedsiębiorcza a subiektywna i obiektywna jakość życia. Na przykładzie zbiorowości wielkomiejskiej. Human. Pracy., 4(274), 46.

Nawojczyk, M. (2009). Przedsiębiorczość. O trudnościach w aplikacji teorii. Kraków: Wyd. NOMOS.

Pietrasiński, Z. (1996). Przedsiębiorczość a mądrość. W: S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Psyk-Piotrowska E., Sudra E., (2014), Przedsiębiorczość osób młodych na wsi - stymulatory i bariery. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 133-140.

Rabczuk, W. (1998). Dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. W: S. M. Kwiatkowski (red.), Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.

Raport o przedsiębiorczości (2004). Monit. UE, 1(32).

Sikorska-Wolak, I., Krzyżanowska, K. (2010). Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce. W: K. Krzyżanowska (red.), Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Wyd. SGGW.

Szepelska, A. (2013). Samozatrudnienie jako forma wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionów. Ekon. Prawo, 12, 1, 69-80.

Tokarski, S. (1998). Kierowanie ludźmi. Koszalin: Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Humanistycznej.

Tyszka, T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. Warszawa: Wyd. PWN.

Wicker, A. (1969). Attitudes versus actions: the relationship of verbal and overt behavioral responses to attitude objects. J. Soc., 25, 41-78.

Published : 2015-12-31


Mularska-Kucharek, M. (2015). Entrepreneurial Activities of Rural Residents. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 793-801. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.83

Monika Mularska-Kucharek  monikamularska@tlen.pl
Uniwersytet Łódzki  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.