Production of Tomatoes for Processing in Poland Under the Regulations of Common Market Organization of Fruit and Vegetables in the EU


Abstract

The support for the tomatoes' producers is one of the regulations of common market organization (CMO) for fruits and vegetables in the EU. The aim of this paper was to present the regulations on support for tomatoes processing and to analyse the changes in tomatoes production in Poland after the accession to EU. There was analysed the cultivation area and the production volume of tomatoes cultivated in family farms in Poland, on the background of the support received and the possibility od receiving it. The support for tomatoes production, available till the end of 2007, stimulated the tomatoes production - the cultivation area and the volume of tomatoes harvested - increased. The tomatoes' producers in Poland did not make the most of the available limits of support in 2004 and 2006. The positive eff ect of this regulation could be increasing the number of producers groups and organizations. After the reform of CMO for fruits and vegetables in 2008, the payments for tomatoes' producers historical payments and the support was not connected with the current production. The cultivation area of tomatoes decreased and the production did not increase.

Keywords

Agricultural policy; Payments for agricultural; Fruit and vegetable products market; Vegetables

Evaluation on measures on processed tomatoes. Abridged summary. Agrosynergie (2006). Pobrano 25 marca 2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/market-and- -income-reports/index_en.htm.

Gburczyk, S. (2005). Wpływ interwencji rynkowej Unii Europejskiej na główne rynki rolne i żywnościowe w Polsce (z. 2). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) (bez daty). Pobrano 25 marca 2015 z: http:// www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/ oddzielna-platnosc-z-tytulu-owocow-i-warzyw-platnoscdo-pomidorow.html.

GUS (2005-2014). Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych. Warszawa: GUS.

Projekt systemu płatności bezpośrednich w latach 2015-2020 (2015). Warszawa: MRiRW. Pobrano 23 lutego 2015 z: http:// www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/ Platnosci-bezposrednie-w-latach-2015-2020.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1182/2007 z dnia 26 września 2007 roku (2007). Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 273/1.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków przetworów owocowych i warzywnych (1996).

Rozporządzenie Rady (WE) NR 2699/2000 z dnia 4 grudnia 2000 r. (2000). Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich nr 03/t. 31.

FAMMU, FAPA (2012). Rynek owoców i warzyw oraz skrobi ziemniaczanej.

FAMMU/FAPA. FAMMU, FAPA (2008). Rynek owoców i warzyw. FAMMU/ FAPA.

FAMMU, FAPA (2006). Rynek owoców i warzyw.

FAMMU/ FAPA. Rynek owoców i warzyw. Stan i perspektywy. IERiGŻ-PIB, nr 44, czerwiec 2014 r.

ARiMR (2008-2014). Sprawozdania ARiMR za lata 2008-2014.

Ustawa z dnia 29 lutego 2008 r. o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej (2008). Dz.U. nr 44, poz. 262.

Wsparcie grup i organizacji producentów owoców i warzyw w latach 2004-2010 (2010). Biul. Inf. ARiMR, 9 (140), 27-33.

Published : 2015-12-31


Kierczyńska, S. (2015). Production of Tomatoes for Processing in Poland Under the Regulations of Common Market Organization of Fruit and Vegetables in the EU. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 717-723. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.76

Sylwia Kierczyńska  kierczynska@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.