Food Security as an Indicator of Sustainable Consumption


Abstract

The aim of this study was to: define the concept and types of food security and the conditions for its fulfillment, as well as to characterize the level of consumption of staple foods in the period 2010-2013, next to assess the economic availability of food and diversifi cation of the Polish community in this regard and finally to determine the level of energy consumption, its structure and essential nutrients for different socio-economic groups of households for 2000, 2012 and 2013. The paper is based on scientific publications and statistical materials. Food security has been identified in the production and sustainability of the food supply and the level of consumption of basic nutrients. In contrast, there are difficulties in terms of economic availability of food in some groups of the Polish society. 

Keywords

Food security; Sustainable consumption; Consumption; Volume of consumption

Gulbicka, B. (2008). Bezpieczeństwo żywności w Polsce (s. 64-138). Warszawa: IERiGŻ.

FAO (2002). The State of Food Insecurity in the World. Rome: FAO.

Jarosz, M., Respondek, W., Wolnicka, K., Sajór, I., Wierzejska, R. (2012). Zalecenia dotyczące żywienia i aktywności fizycznej. W: M. Jarosz (red.), 2012. Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja (s. 154). Warszawa: IŻŻ.

Kapusta, F. (1976). Zmiany struktury agrarnej i kierunków produkcji rolniczej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym (s. 11-12). Warszawa: PWN.

Kapusta, F. (2006). Zarządzanie działaniami logistycznymi (s. 105-136). Poznań-Wrocław: Wydawnictwo Forum Naukowe.

Kapusta, F. (2012). Agrobiznes (s. 70-73, 263-264), Warszawa: Difin.

Kowalczyk, S. (2009). Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji (s. 303). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Kwasek, M. (2012). Ekonomiczna dostępność żywności. W: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego (s. 36-37, 39). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Mikuła, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce. Rocz. Ekon. Roln. Rozw. Obsz. Wiej., 99 (4), 38, 44, 46.

Obiedzińska, A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe. W: B. Brzostek-Kasprzak, M. Kwasek, A. Obiedzińska, W. Piotrowski, Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Ocena stanu wyżywienia ludności w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego (s. 9-10). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Oszmiański, J. (2007). Soki owocowe o wysokiej aktywności biologicznej. Przem. Ferment. Owoc.-Warz., 4, 12.

GUS (2005). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005 (s. 385-386). Warszawa: GUS.

GUS (2006). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2006 (s. 406). Warszawa: GUS.

GUS (2007). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2007 (s. 383, 392, 396). Warszawa: GUS.

GUS (2008). Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2008 (s. 393, 402). Warszawa: GUS.

GUS (2010a). Rocznik statystyczny rolnictwa 2010 (s. 292- 299, 308, 312). Warszawa: GUS.

GUS (2014a). Rocznik statystyczny rolnictwa 2014 (s. 347- 351, 362). Warszawa: GUS.

GUS (2010b). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2010 (s. 518). Warszawa: GUS.

GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2012 (s. 288, 291, 302). Warszawa: GUS.

GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013 (s. 286, 302, 315). Warszawa: GUS.

GUS (2014b). Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2014 (s. 308, 486). Warszawa: GUS.

Schejtman, A. (1988). Food security trends and impact of the crisis. Cepal Rev., 36.

Stachak, S. (2003). Podstawy metodologii nauk ekonomicznych (s. 213-216). Warszawa, Książka i Wiedza.

Stachak, S. (1997). Wstęp do metodologii nauk ekonomicznych (s. 132-133). Warszawa, Książka i Wiedza.

Szerfenberg, R. (1998). Kwestia zdrowia. W: A. Rajkiewicz, Z. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania. Katowice: Biblioteka Pracownika Socjalnego.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (2006). Dz.U. z 2006 r. nr 171 poz. 1225

Published : 2015-12-31


Kapusta, F. (2015). Food Security as an Indicator of Sustainable Consumption. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 695-703. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.74

Franciszek Kapusta  franciszek.kapusta@wp.pl
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.