Attitude to Functional Food Among Elder People from the Wielkopolska Region Based on Their Life Activity - Pilot Study


Abstract

Due to the increasing share of the elderly in the population of developed countries and studies that indicate that aging is positively correlated with poorer nutritional status, it would make sense to spread the consumption of functional foods among seniors. The aim of the work was to determine the perception of functional food by elderly people depending on their vital activity. In the study survey questionnaire was used, consisting primarily of closed questions. In direct survey participated 140 people at the age of 65 from the Wielkopolska region. Women accounted for 66% of the respondents. Respondents were divided into 2 groups - active physically and mentally (respondents doing sports every day, leading social and charitable activities, participants in classes at the University of the Third Age), and less-active. The answers were analysed Chi-square test α = 0.05 signifi cance level (Statistica Soft Ware 7.0). On the basis of the carried out study were found better attitudes towards functional foods among people with more active life. More than a half of the "active" respondents had no concern with respect to functional foods, while 20% of the people from "inactive" group believed the products to be promoted as healthy only as an advertising ploy. Most of the "active" respondents associated functional food as pro-healthy food. The application of functional foods can translate into improving health quality of life of older people, which is why it is worthwhile to support activation measures of seniors and increase their knowledge of these products.

Keywords

University of the Third Age; Elderly people; Cusomer behaviour; Functional food

Babicz-Zielińska, E., Zabrocki, R. (2007). Postawy konsumentów wobec prozdrowotnej wartości żywności. Żywn. Nauka Technol. Jakość., 6, 81-89.

Błędowski, P. (2006). Człowiek stary jako konsument. W: B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej (s. 113-135). Warszawa: Aspra-JR.

Błędowski, P. (2012). Konsekwencje procesu demograficznego starzenia się ludności jako zadanie dla administracji publicznej. W: P. Błędowski, B. Szatur-Jaworska, Z. Szweda-Lewandowska, P. Kubicki Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce (s. 3-48). Warszawa: IPiSS.

Cygan, P., Waszkiewicz-Robak, B., Świderski, F. (2003). Żywność funkcjonalna - przyszłość, perspektywy, trendy. Przem. Spoż., 3, 12-15 i 46.

Dzięgielewska, M. (2006). Aktywność społeczna i edukacja w fazie starości. W: B. Szatur-Jaworska (red.). Podstawy gerontologii społecznej (s. 60-164). Warszawa: Ofic. Wyd. Aspra-JR.

Forster, S., Gariballa, S. (2005). Age as a determinant of nutritional status: a cross sectional study. Nutr. J., 4 (28), 1-5.

Goliński, M. (2012). Zarządzanie nowymi produktami (s. 54- 56). Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej.

Gowin, E., Horst-Sikorska, W., Ignaszak-Szczepaniak, M., Dytfeld, J. (2009). Czym straszy osteoporoza? Opinie pacjentek na temat wpływu osteoporozy na ich życie. Geriatria, 3, 7-11.

Górecka, D. (2007). Nowe kierunki produkcji żywności funkcjonalnej i instrumenty jej promocji. Przem. Spoż., 6, 20-25.

Gutkowska, K. (2011). Innowacyjność konsumentów wobec produktów żywnościowych jako warunek rozwoju rynku żywności. Konsump. Rozwój., 1, 108-119.

Gylling, H. (1999). Studies of plant stanol in different patient populations. Eur. Health J., 1, 109-113.

Jędrusek-Golińska, A., Szymandera-Buszka, K., Waszkowiak, K., Goliński, M., Rektor, K. (2014). Czynniki determinujące zakup prozdrowotnych mlecznych napojów fermentowanych na przykładzie zachowań konsumentów z terenu Poznania. Mark. Rynek., 6, 281-289.

Kalra, E. K. (2003). Nutraceuticals - definition and introduction. AAPS Pharm. Sci., 5 (3), 27-28.

Keller, H. H., Ostbye, T., Goy, R. (2004). Nutritional risk predicts quality of life in elderly community-living Canadians. J. Gerontol. Ser. A Biol. Sci. Med. Sci., 59, 68-74.

Kopeć, A., Nowacka, E., Piątkowska, E., Leszczyńska, T. (2011). Charakterystyka i prozdrowotne właściwości steroli roślinnych. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 3 (76), 5-13.

Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsump. Rozwój, 1, 5-14.

Krygier, K. (2011). Żywność funkcjonalna - co to dziś oznacza? Przem. Spoż., 5, 14-16.

Pączkowska, M. (2002). Sytuacja materialna seniorów. W: J. Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa (s. 67-84). Warszawa: ISP.

GUS (2013). Rocznik demograficzny. Warszawa: Zakład Wyd. Statystycznych, GUS.

Roszkowski, W. (2000). Żywienie osób starszych. W: J. Hasik, J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego (s. 86-94). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Shahidi, F. (2009). Nutraceuticals and functional foods: whole versus processed foods. Food Sci. Technol., 20, 376-387.

Tańska, M., Babicz-Zielińska, E., Przysławski, J. (2013). Postawy osób starszych wobec zdrowia i żywności o działaniu prozdrowotnym. Prob. Hig. Epidemiol., 94(4), 915-918.

Wądołowska, L., Danowska-Oziewicz, M., Stewart-Knox, B., Vaz de Almeida, M. D. (2009). Differences between older and younger Poles in functional food consumption, awareness of metabolic syndrome risk and perceived barriers to health improvement. Food Policy., 34 (3), 311-318.

Woyengo, T. A., Ramprasath, V. R., Jones, P. J. (2009). Anticancer effects of phytosterols. Eur. J. Clin. Nutr., 63, 813-820.

Zgliczyński, W. (2012). Aktywność społeczna ludzi starych w Polsce w ramach wolontariatu i uniwersytetów trzeciego wieku. Stud. BAS, 2(30), 129-149.

Published : 2015-12-31


Jędrusek-Golińska, A., Szymandera-Buszka, K., Waszkowiak, K., Waszkowiak, K., Goliński, M., & Jędrzejowska, E. (2015). Attitude to Functional Food Among Elder People from the Wielkopolska Region Based on Their Life Activity - Pilot Study. Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 685-694. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.73

Anna Jędrusek-Golińska  angol@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Krystyna Szymandera-Buszka 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Katarzyna Waszkowiak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Katarzyna Waszkowiak 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Marek Goliński 
Politechnika Poznańska  Poland
Ewa Jędrzejowska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.