Selected Factors Shaping the Reproduction Processes of Farms Assets Conducting Agricultural Accountancy (FADN)


Abstract

The main aim of this article is to identify the selected factors shaping the reproduction processes of farms conducting agricultural accountancy (FADN). It has been recognized that the higher indicator of reproduction, in the analysed groups, is accompanied by greater resources of land, labour and capital. The reproduction processes are dependent on the business outlook conditions, but resource factors are relatively independent of them. There is a diverse range of processes of reproduction between the various components of assets. The relatively high level of reproduction of assets in the case of machinery and transportation equipment, and for building substance remains at a very low level. Education of head of households has also diversifi ed the scale of reproduction processes. The favourable factor in this area was a higher level of education, and its agricultural profile.

Keywords

Arable farm; Farm Accountancy Data Network (FADN); Investment

Berbeka, T., Szuk, T., Kucharska, M. (2014). Siła ekonomiczna gospodarstw rolniczych podejmujących inwestycje na Dolnym Śląsku. Rocz. SERiA, 16, 2, 19.

Bollman, R., Whitener, L., Tung, F. (1995). Trends and Patterns of Agricultural Structural Change: A Canada - US. Comparison. Can. J. Agric. Econ., 15-28.

Czyżewski, A. (1995). Makroekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości w agrobiznesie. W: A. Czyżewski (red.), Rozwój rolnictwa i agrobiznesu w skali lokalnej (s. 25-26). Poznań: Wyd. ODR w Sielinku.

Floriańczyk, Z., Janc, K., Czapiewski, K. (2012). The importance and diffusion of knowledge in the agricultural sector: the Polish experiences. Geogr. Pol., 85, 1, 45-56.

Grabowski, S. (1991). Procesy reprodukcji w gospodarstwach indywidualnych. Warszawa: Wyd. PWRiL.

Grzelak, A. (2014). Ocena procesów reprodukcji majątku w świetle wyników gospodarstw rolnych prowadzących rachunkowość rolną (FADN). Zagad. Ekon. Roln., 3, 45-64.

Grzelak, A., Seremak-Bulge, J. (2014). Porównanie wybranych metod badania koniunktury w rolnictwie w Polsce. Zagad. Ekon. Roln., 4, 117-130.

Józwiak, W. (red.). (2008). Efektywność funkcjonowania, aktywność inwestycyjna i zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych (s. 83-238). Warszawa: IERiGŻ.

Kata, R. (2011). Interwencjonizm kredytowy w rolnictwie a problem dostępu rolników do kredytu bankowego. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98, 2, 125.

Kulawik, J. (1997). Rozwój finansowy a wzrost i rozwój ekonomiczny w rolnictwie. Warszawa: Wyd. IERiGŻ.

Narojek, M., Pietrych, Ł. (2014). Działalność inwestycyjna gospodarstw rolnych w Polsce. Przegl. Zach. Pomor., 3, 315-324.

Poczta, W., Czubak, W. (2007). Bariery pozyskiwania środków UE na cele inwestycyjne przez gospodarstwa rolne. W: M. Wigier (red.), Identyfikacja i ocena barier administracyjnych realizacji programów rozwoju obszarów wiejskich (s. 40-77). Raport PW nr 66. Warszawa: IERiGŻ.

Schultz, T., Boserup, E. (1990). Economic and Demographic Relationships in Development. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Swinnen, J., Gow, H. (1999). Agricultural Credit Problems and Policies During the Transition to a Market Economy in Central and Eastern Europe. Food Policy, 24, 1, 21-47.

Wicki, L. (2014). Czynniki wpływające na częstość korzystania z wybranych działań PROW w gospodarstwach rolnych. Przegl. Zach. Pomor., 2, 3, 93-104.

Wilkin, J. (1998). Bariery edukacyjne i informatyczne. W: Rozwój obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa: FAPA.

Woś, A. (2000). Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998. Warszawa: IERiGŻ.

Zawadzka, D., Strzelecka, A., Szafraniec-Siluta, E. (2014). Leasing i kredyt jako źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w rolnictwie. Rocz. SERiA, 16, 4, 357-361.

Published : 2015-12-31


Grzelak, A. (2015). Selected Factors Shaping the Reproduction Processes of Farms Assets Conducting Agricultural Accountancy (FADN). Journal of Agribusiness and Rural Development, 38(4), 665-673. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.71

Aleksander Grzelak  agrzelak@interia.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.