COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS


Abstract

The aim of this study is to present issues connected with introduction of the sustainable development concept in range of the environmental aspect in companies operating in the dairy industry, and to show how such activities affect competitiveness of those subjects. A description of environmental measures taken in companies the dairy industry situated in the entire country was made. These activities have been related to reducing water consumption and sewage production, reducing the amount of waste produced and reducing the amount of dust and gaseous pollutants. This study attempts to find relations describing those measures including change in the competitive position of investigated companies. It turned out, that those relations are not equal with reference to all environmental changes introduced in the manufacturing companies. Some part of pro-environmental measures have beneficial effects on the financial result or in company’s market share, and some of those measures do not show any relation or they even sometimes show a negative relation.

Keywords

environmental protection; dairy companies; sustainable development

Cavey A. (1998). Ochrona środowiska w przemyśle mleczarskim. Warszawa: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Hadryjańska B. (2015). Ekologizacja procesy produkcji a kształtowanie konkurencyjności w przedsiębiorstwach przetwórstwa mleczarskiego. Poznań: Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Poznaniu.

Ionescu C., (2011). Sustainable development as result of new economy, Hyperion International Journal of Econophysics and New Economy, vol. 4, issue 2, 360-369.

Kasztelan A. (2012). Wpływ przemysłu spożywczego na środowisko w Polsce. Przemysł Spożywczy, tom 66, 12-16.

Kośmicki E. (2010). Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Pawłowski A. (2006). Wielowymiarowość rozwoju zrównoważonego, Problemy Ekorozwoju, vol. 1, nr 1, 23-32.

Pessoa A., Rui Silva M. (2009). Environment based innovation. Policy questions, Finisterra, XLIV, 88: 53-78.

Rogall H. (2010). Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka .

Sӧderbaum P. (2011). Sustainability economics as a contested concept, Ecological Economics 70: 1019-1020.

Volkery A., Swanson D., Jacob K., Bregha F., Pintér L. (2006): Coordination, challenges, and innovations in 19 National Sustainable Development Strategiea, World Development, vol. 34, issue 12, December: 2047-2063.

Witek-Crabb A. (2001). Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw jako droga do konkurencyjności. W: M. Moszkowicz (red.), Strategie i konkurencyjność przedsiębiorstw po dziesięciu latach transformacji, Wrocław: Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Komisja Nauk Ekonomicznych PAN oddział we Wrocławiu.
Download

Published : 2017-12-31


Hadryjańska, B. (2017). COMPETITIVENESS OF DAIRY INDUSTRY COMPANIES OPERATING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONDITIONS. Journal of Agribusiness and Rural Development, 45(3), 543–552. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00364

Barbara Hadryjańska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.