Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers


Abstract

In the age of globalization of food markets, short supply chains are the reversion to traditional food distribution systems. A large group of consumers is willing to reach for local food, frequently also buyers of organic food delivered directly from food producers. The paper presents the characteristics of short food supply chains, food distribution system is shown by: markets, direct purchases from producers and modern forms of providing consumers with local products. Qualitative study was conducted among organic food markets participants - exhibitors (food producers), and visitors (customers). Consumers notice many benefi ts from buying and consuming local food, among others, higher quality of products, favorable price-quality performance ratio, and assurance of purchased products origin. Producers for the most important fi nd greater share in the total price of products and receiving feedback information from consumers. Short supply chains are also resulting signifi cant environmental benefi ts eg. limited transport. A new approach to the subject of local foods and the benefi ts of shortening the supply chain is refl ected in the policy of the European Union - including through programs on rural development.

Keywords

Supply chain; Food; Local markets; Fair; Organic food

Borowska, A. (2008). Postawy europejskich konsumentów wobec produktów tradycyjnych i regionalnych. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn., 72, 145-159.

Chudy, S., Gierałtowska, U. (2013). Produkty tradycyjne i regionalne z perspektywy szczecińskich studentów. J. Agribus. Rural Dev., 1(27), 45-52.

Delow, E., Couzens, C. (2003). FLAIR Report 2003. The development of the local food sector 2000 to 2003 and its contribution to sustainable development. Foundation for Local Food Initiatives.

Galli, F., Brunori, G. (2013). Short Food Supply Chains as drivers of sustainable development. Evidence Document. Document developed in the framework of the FP7 project FOODLINKS (GA No. 265287). Laboratorio di studi rurali Sismondi.

Gębarowski, M. (2010). Tradycyjne produkty żywnościowe w działaniach promocyjnych polskich miast. Zesz. Nauk. P. Rzeszow. 272. Zesz. Zarz. Mark., 17, 2, 115-120.

Gregor, B., Stawiszyński, M. (2002). E-Commerce. Bydgoszcz-Łódź: Ofic. Wyd. Branta.

Inteligentna komunikacja: lepszy rozwój obszarów wiejskich (2014). European Network for Rural Development.

Karner, S. (Ed.). (2010). Local Food Systems in Europe. Case studies from fi ve countries and what they imply for policy and practice. Graz: IFZ.

Marek, J. (2005). Pogłębione wywiady indywidualne. W: K. Mazurek-Łopacińska (Ed.). Badania marketingowe. Teoria i praktyka (p. 149-153). Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Lisińska-Kuśnierz, M., Borusiewicz, A. (2007). Znakowanie środków spożywczych elementem ich bezpieczeństwa. In: S. Doroszewicz, A. Kobylańska (red.), Jakość w badaniach i dydaktyce szkół wyższych (p. 374-379). Warszawa: SGH.

Lisińska-Kuśnierz, M., Cholewa, A. (2006). Przechowywanie i transport towarów. Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie.

Lokalna żywność i krótkie łańcuchy dostaw (2012). Przegl. Obsz. Wiejs. UE, 12.

Opinia perspektywiczna Komitetu Regionów - Lokalne systemy żywnościowe (2011). Dz. U. UE C 104/6.

Silverman, D. (2012). Interpretacja danych jakościowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Słownik terminów logistycznych (2006). Poznań: ILiM.

Szymanowski, W. (2008). Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Warszawa: Difin.

Winawer, Z. (Ed.) (2013). Produkty regionalne i tradycyjne w krótkich łańcuchach dostaw żywności. Poradnik producenta. Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Wrzaszcz, W., Zegar, J. S. (2014). Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa zrównoważonego środowiskowo. In: J. S. Zegar (Ed.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (23, p. 9-38). Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Żakowska-Biemans, S. (2012). Żywność tradycyjna z perspektywy konsumentów. Żywn. Nauka Technol. Jakość., 3(82), 5-18.
Download

Published : 2015-12-31


Kawecka, A., & Gębarowski, M. (2015). Short Food Supply Chains - Benefits for Consumers and Food Producers. Journal of Agribusiness and Rural Development, 37(3), 459-466. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.49

Agnieszka Kawecka  agnieszka.kawecka@uek.krakow.pl
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie  Poland
Marcin Gębarowski 
Politechnika Rzeszowska  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.