Forestry Resources - Resource Base and Significance in Agribusiness


Abstract

The main aim of this paper was to present the possibilities of usage of wood and non-wood forest resources in agribusiness. For the purposes of this paper a broad research on the literature of the subject in natural, medical and agrarian scien ces related to the potential of usage of forest resources has been conducted. This article presents also analyses on the amount and worth of purchase of selected elements of forest ecosystem in Poland. As the research shows, the value of purchase of forest fruit between 2008 and 2012 in Poland increased more than three times and the purchase of mushrooms increased almost two times. Altogether between 2008 and 2012 56,212 tons of forest fruits and 24,507 of mushrooms were purchased. The amount of purchase of forestry products in Poland is characterized by a signifi cant spatial differentiation. Analyses of spatial differentiation of the purchase of mushroom purchase in Poland between 2008 and 2012 showed that the majority of volume in this period came from suppliers located in Wielkopolskie voivodeship. 

Keywords

Forest production; Crop production; Agrobusiness

Aniszewska, M., Gendek, A. (2014). Porównanie ciepła spalania i wartości opałowej szyszek wybranych gatunków drzew leśnych. Leśn. Pr. Bad., 75, 231-236.

Borys, A., Piotrowski, E. (1997). Pożądane i niepożądane działanie wędzenia. Gosp. Mięsna, 7, 22-23.

Cendrowski, A., Kalisz, S., Mitek, M. (2012). Właściwości i zastosowanie owoców róży w przetwórstwie spożywczym. Żywność Nauka Technol. Jakość, 4, 24-31.

Drozd, J., Anuszewska, E. (2013). Czarna jagoda - perspektywy nowych zastosowań w profilaktyce i wspomaganiu leczenia chorób cywilizacyjnych. Przegl. Med. Uniw. Rzeszow. NIL Warsz., 2, 226-235.

Duthie, S. J. (2007). Berry phytochemicals, genomic stability and cancer: Evidence for chemoprotection at several stages in the carcinogenic process. Mol. Nutr. Food Res., 51, 665-674.

Ercisli, S. (2007). Chemical composition of fruits in some rose (Rosa spp.) species. Food Chem., 104, 1379-1384.

Filipowicz, N., Ochocka, J. (2008). Jałowiec pospolity Juniperus communis L. popularna lecznicza roślina olejkowa. Post. Fitoter., 1, 26-31.

Głowacki, S. (1995). Zasoby surowcowe i ochrona leśnych roślin zielarskich w Polsce. Wiad. Ziel., 7/8, 3-4.

Głowacki, S. (2001). Ocena krajowego rynku przetwórczego oraz możliwości zagospodarowania ubocznych surowców leśnych. Post. Tech. Leśn., 77, 7-14.

Głowacki, S. (2006). Znaczenie gospodarcze i rekreacyjne dolnych warstw lasu. Leśn. Pr. Bad., 3, 99-14.

Grzywacz, A. (1997). Użytkowanie grzybów leśnych dawniej i dziś. Post. Tech. Leśn., 63, 42-47.

Grzywacz, A. (2010). Wartość rynkowa zbiorów grzybów jadalnych z polskich lasów. Sylwan, 154, 731-741.

GUS (2010). Leśnictwo 2010 (s. 93). Warszawa: GUS.

GUS (2013). Leśnictwo 2013 (s. 27, 115). Warszawa: GUS.

Mikołajczak, E. (2008). Wartość odpadów drzewnych jako funkcja kryterium opłacalności przerobu na energię. J. Agribus. Rural Dev., 3, 111-118.

Mitka, K., Nowak, K., Kowalski, P. (2003). Antocyjany - naturalne barwniki środków spożywczych. Przem. Ferm. Owoc. Warz., 3, 17-18.

Rajewska, J., Bałasińska, B. (2004). Związki biologicznie aktywne zawarte w grzybach jadalnych i ich korzystny wpływ na zdrowie. Post. Hig. Med. Dośw., 58, 352-357.

Staniszewski, P. (2014). Użytkowanie grzybów leśnych - praktyka i problemy badawcze. Stud. Mater. CEPL Rogow., 16, 39, 143-152.

Zielińska-Pisklak, M., Szeleszczuk, Ł., Młodzianka, A. (2013). Bez czarny (Sambucus nigra) domowy sposób nie tylko na grypę i przeziębienie. Lek Pol., 23, 6-7, 1-4.

Published : 2015-12-31


Piwowar, A. (2015). Forestry Resources - Resource Base and Significance in Agribusiness. Journal of Agribusiness and Rural Development, 35(1), 101-106. https://doi.org/10.17306/JARD.2015.11

Arkadiusz Piwowar  arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.