Strategic Factors of the Development as Determinants of Company's Financial Security


Abstract

Considering the complexity of problems connected with modern management of organizations, , the authors attempted to prove that the environment of the organization does significantly determine its development, functioning and financial security. The study was conducted with the use of scenario analysis , as well as trend extrapolation. The applied methods enabled investigation of macro - environmental factors of the organization in terms of their strategic effect on its functioning. The examined scenario analyses of the environmental status definitely proved that in the majority of analyses the key role is played by the international, economic and political and competitive areas.

Keywords

Organisation environment; Financial security

Dane branżowe (2010 - 2014). Pobrane 15 maja 2015 z: http://stat.gov.pl

Gierszewska, G. (2001). Globalizacja: strategia i zarządzanie. Warszawa: FELBERG SJA.

Gierszewska, G., Kozłowski, L., Skarżyński, G. (1988). Formułowanie strategii przedsiębiorstwa. Istota podejścia i wybrane procedury analityczne.
Warszawa: IOZiDK.

Gierszewska, G., Romanowska, M. (2009). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.

Gołaszewska-Kaczan, U.(red.). (2000). Analiza strategiczna. Wybrane metody. Białystok: Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku.

Griffin, R. (2000). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

Janasz, K., Janasz, W., Kozioł, K., Szopik-Depczyńska, K. (2010). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie. Warszawa: Difin.

Kaleta, A. (red.). (2010). Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Wrocław: Wyd. UE.

Kluska, R., Hundert, M., Czyżycki, R. (2007). Wybrane zagadnienia z prognozowania. Szczecin: Economicous.

Kozioł, K. (2010). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na poziomie makrootocznia. Zeszyty Naukowe Studia i Prace WNE i Z., 3(17).

Krupski, R. (1999). Współczesne problemy teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Wałbrzych: Wyd. WWSZ i P.

Krupski, R. (red.). (2003). Zarządzanie strategiczne. Koncepcje-metody. Wrocław: WAE.

Mazur, R. (2010). Analiza otoczenia przedsiębiorstwa jako element zarządzania strategicznego. Szczecin: Wyd. ZU Technologiczny.

Pierścionek, Z. (2003). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Przemysł obuwniczy (2000). Pobrane 15 maja 2015 z: http://www.bankier.pl

Published : 2016-12-31


Mierzwa, D., & Mizerny, D. (2016). Strategic Factors of the Development as Determinants of Company’s Financial Security. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 367-374. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.40

Danuta Mierzwa  danutamierzwa@wp.pl
Strategiczne czynniki rozwoju determinantami bezpieczeństwa finansowego firmy  Poland
Dominik Mizerny 
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.