Functioning of Small Agriculture Farms in Farmers Opinion


Abstract

In the article the authors consider the functioning of small farms. The paper focuses on crucial problems connected with the defi nition of small farms and with their traditional and modern functions. The paper presents farmers' opinions about small agricultural operations, as information was collected from 100 farmers from Kozienicki county, Poland. The farmers had from 1 to 5 ha of agricultural land. Respondents' declarations indicate that small farms perform mainly social functions. They expressed their defi nition of a small farm as one having from 1 to 10 ha of agricultural land. The majority of respondents were dissatisfi ed with their agriculture income. Their main reason for continuing activity in agriculture was the fact that they were the only successors in the family.

Keywords

Arable farm; Agriculture

Drygas, M. (2014). Możliwości określenia definicji gospodarstwa rodzinnego. Retrieved from: www.senat.gov.pl.

Dzun, W. (2013). Drobne gospodarstwa w rolnictwie polskim. Próba definicji i charakterystyki. Retrieved from: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl/.

FAO (2013). International year of family farming 2014. Masterplan. Rome. Retrieved from: www.fao.org/fileadmin/user_upload/iyff /docs/.

Makała, H. (2013). Trendy w produkcji żywności wygodnej i przykłady jej zastosowania w turystyce - wybrane aspekty. Retrieved from: www.infona.pl

Matuszczak, A. (2013). Regionalne zróżnicowanie zasobowo-produkcyjne bardzo małych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w świetle potrzeby zrównoważonego rozwoju. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 2, 83-95.

Musiał, W. (2013a). Problemy ekonomiczne gospodarstw małych i ich oczekiwania wobec reformy WPR 2014-2020. Problemy społeczne i ekonomiczne drobnych gospodarstw rolnych w Europie (p. 14-28). Kraków: Wyd. CDR.

Musiał, W. (2013b). Wybrane problemy strukturalne, ekonomiczne i produkcyjne drobnych gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Probl. Drobn. Gosp. Roln., 1, 83-95. Kraków: Wyd. CDR.

Musiał, W., Drygas, M. (2013). Dylematy procesu delimitacji drobnych gospodarstw rolnych. Retrieved from: http://ageconsearch.umn.edu/.

Poczta, W. (Ed.). (2013). Gospodarstwa rolne w Polsce na tle gospodarstw Unii Europejskiej - wpływ WPR. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

Podstawka, M. (2010). Mity i prawdy o Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. In: Ubezpieczenia w rolnictwie. Materiały i Studia (p. 7-15). Warszawa: KRUS.

Powszechny Spis Rolny (2010). Retrieved from: http://stat.gov.pl/spisy-owszechne/powszechny-spis-rolny-2010/.

Prognoza wpływów i wydatków funduszu emerytalnego do 2060 roku (2013). Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.

Raczkowska, M. (2009). Kapitał społeczny na obszarach wiejskich w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW EiOGZ, 79, 39-47.

Sroka, W. (2014). Rolnictwo w obrębie miast - wybrane aspekty zmian strukturalnych przed i po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW EiOGZ, 108, 33-44.

Wilkin, J. (2013). Aksjologia i prakseologia polityki wobec drobnych gospodarstw rolnych w Polsce i w Unii Europejskiej. Retrieved from: http://kwartalnik.irwirpan.waw.pl.

Wojewodzic, T. (2013). Pozorna sukcesja - zaburzenie cyklu życia gospodarstw rolniczych. Zesz. Nauk. SGGW EiOGŻ, 103, 141-152.

www.arimr.gov.pl

www.krus.gov.pl

www.stat.gov.pl

Zegar, J. S. (2012). Współczesne wyzwania rolnictwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Ziętara, W. (2009). Miary wielkości gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 96(4), 267-276.

Żmija, D. (2016). Wpływ wspólnej polityki rolnej na funkcjonowanie małych gospodarstw rolnych w Polsce. Warszawa: Wyd. Difin.

Żmija, J., Szafrańska, M. (2015). Społeczne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania drobnych gospodarstw rolnych w Polsce.Wieś Roln., 1(166), 155-165.
Download

Published : 2016-12-31


Żmija, J., & Czekaj, M. (2016). Functioning of Small Agriculture Farms in Farmers Opinion. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 703-711. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.96

Janusz Żmija 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Marta Czekaj  m.czekaj@ur.krakow.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.