Condition and Development Opportunities of Breeding Pigs in Poland


Abstract

The article presents current status of the pig population in Poland and the reasons for its diminish in recent years. The main cause should be considered decline in the profi tability of the production of pork, especially in farms with small-scale production. Dramatic drop in the number of pigs in farms occurred maintaining the herd to 200 units. Development opportunities are devoid farms living to 20 sows or sellers to 400 fattening pigs per year. Development opportunities are farms living 20-50 sows or selling annually 400-1000 pigs or piglets 500-1200. A fully competitive farms are sustained over 50 sows and selling over 1,000 fattening pigs per year, or more than 1,200 piglets. The main factor determining the profi tability of the pork production is its scale.

Keywords

Animal production; Arable farm; Production effectiveness; Animal husbandry; Competetives

Analizy rynkowe (2011). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, nr 34. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Analizy rynkowe (2015a). Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, nr 42. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Analizy rynkowe (2015b). Rynek mięsa - stan i perspektywy, nr 49. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Biswanger, H. Ch. (2011). Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych. Poznań: Zysk i S-ka.

Blicharski, T. (2014). Aktualny stan produkcji żywca wieprzowego w Polsce i najbliższe perspektywy. POLSUS nr 17, Warszawa.

Blicharski, T., Hammermeister, A. (Eds.). (2013). Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do 2030 r. Warszawa: Polski Związek Hodowców i producentów Trzody Chlewnej.

Dyba, I., Chmielewski, Ł., Głuchowski, Ł., Wojtaszczyk, B. (2016). Rolnicy idą po modernizację. Retrieved from: Farmer. pl.

Goraj, L., Bocian, M., Osuch, D., Smolik, A. (2015). Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2013 r. IERiGŻ-PIB.

GUS (1996-2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2011). Powszechny Spis Rolny 2010. Raport z badań. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2015a). Mały Rocznik Statystyczny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS (2015b). Rolnictwo w 2014 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Józwiak, W. (2009). Zdolność konkurencyjna polskich gospodarstw rolnych w zestawieniu z gospodarstwami węgierskimi i niemieckimi. In: W. Józwiak (Ed.),
Sytuacja ekonomiczna, efektywność funkcjonowania i konkurencyjność polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Kleinhanss, W. (2015). Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech. Zagad. Ekon. Roln., 1(342), 25-41.

Mirkowska, Z., Ziętara, W. (2015). Sytuacja ekonomiczna i efektywność polskich gospodarstw trzodowych. Zagad. Ekon. Roln., 1(342), 42-56.

Polski FADN (n.d.). http://fadn.pl/

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stankiewicz, M. J. (2003). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. In: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Lublin: Wyd. AR w Lublinie.
Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 2012 (2013). Retrieved from: http://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/2013/046-StatistischesJahrbuch2012.html?nn=312878.

Świtalski, W. (2005). Innowacyjność i konkurencyjność. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego.

Woś, A. (2003). Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa. In: Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie. Lublin: Wyd. AR w Lublinie.

Ziętara, W., Zieliński, M. (2012). Efektywność i konkurencyjność polskich gospodarstw rolniczych nastawionych na produkcję roślinną. Zagad. Ekon. Roln., 1, 40-62.
Download

Published : 2016-12-31


Ziętara, W. (2016). Condition and Development Opportunities of Breeding Pigs in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 687-701. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.95

Wojciech Ziętara  libcom@libcom.pl
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.