Determinants of Choice of Ecological Food According to Consumers from the Podkarpackie Voivodeship


Abstract

The aim of this study was to identify the determinants of the choice of organic foods in the opinion of consumers of the Podkarpackie Voivodship. The study was conducted in the second quarter of 2015 by the means of a questionnaire. The subjects of the research were 308 consumers of organic food in Podkarpackie Voivodship. It was discovered that the consumers perceive organic food as an element of the food category that guarantees health security and excellent taste. Despite the desire to buy such food, the consumers who are supplying themselves with organic products think that the range of products available on the market is insufficient. A very high percentage of the respondents indicated a preference for purchasing food produced in their own country, preferably in their own region, and buying directly from a manufacturer. More than a third of the respondents, especially under 35 years old, is supplying themselves with organic products in specialist stores and supermarkets. The primary barrier in buying organic foods is its too high price.

Keywords

Żywność ekologiczna; Badanie opinii; Konsumpcja żywności; Decyzje konsumenckie

Kowalska, A. (2010). Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach europejskich. Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H. Oeconomia, 44 (1), 47-63.

Łuczka-Bakuła W. [2004]. Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej. Przem. Spoż. 1(58), 11-14.

Łuczka-Bakuła, W., Smoluk, J. [2004]. The perception of Polish organic food consumer. Pobrane 30.06.2015 z http://orgprints.org/3943/01/3943.pdf.

Łukasiński, W. (2008). Zarzadzanie jakością produktu ekologicznego. Żywn. Nauk. Tech. Jakość, 1 (56), 146-153.

Miśniakiewicz, M., Ptasińska, J. (2009). Przeobrażenia na rynku żywności ekologicznej w Polsce. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 834, 121-150.

Motowidlak, U. (2008). Tendencje w rolnictwie ekologicznym w krajach Unii Europejskiej. Zesz. Nauk. SGGW w W-wie. Problemy Rolnictwa Światowego, 5(20), 84-95.

Nowogródzka, T. (2012). Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Zesz. Nauk. SGGW w W-wie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12 (2), 54-65.

Olech E., Kuboń M. [2015]. Motywy wyboru produktów ekologicznych przez konsumentów segmentu demograficznego z terenu Małopolski. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. Agrobiz., 17 (1), 164-169.

Raporty i Analizy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Polsce [2013], pobrane 25.06.2015 z: http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html.

Runowski, H. (2009). Rolnictwo ekologiczne - rozwój czy regres? Rocz. Nauk. Rol., 96 (4), 182-193.

Szymona, J. (2013). Szanse i zagrożenia polskiego rolnictwa ekologicznego w perspektywie lat 2014-2020. Biuro Analiz i Dokumentacji. Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych. Pobrane 20 lipca 2015 z: https://senat.gov.pl/gfx/senat/pl/ senatekspertyzy/2340/plik/oe-210_inter.pdf.

The Word of Organic Agriculture 2015. Pobrane 15.07.2015 z: http://www.organic-world.net/yearbook-2015.htlm.

Wasilik, K. (2014). Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich. Handel Wew., 3(350), 157-168.

Żakowska-Biemans, S., Orzeszko-Rywka, A., Jankowski, P., Lipińska, E. [2012]: Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. [W:]. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa-Falenty, s. 295-306.
Download

Published : 2016-12-31


Konieczny, M. (2016). Determinants of Choice of Ecological Food According to Consumers from the Podkarpackie Voivodeship. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 325-333. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.36

Magdalena Konieczny  magdalenakonieczny@wp.pl
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.