The Changes on the Organic Food Market


Abstract

The paper presents the state of and changes to the organic food market in Poland between 2004 and 2014. The study covered production, processing, distribution chains, price levels and consu mption of organic food. The analyses were carried out based on data obtained from reports on organic farming elaborated by the AFQI, and the author's own survey on organic and conventional food prices. It was found that the dynamically growing number of organic farms is not refl ected in high growth dynamics in the organic food supply. Processing is also a weak element of the organic food market, showing low growth dynamics. Organic food processing is characterised by a spatial mismatch: in particular regions with considerable concentrations of organic farms, there are fewer processing plants than in regions with fewer farms. This spatial mismatch between production and processing of organic food means that some producers of organic raw materials are forced to sell their products as conventional food, which results in obtaining lower prices and lower profi tability of production. The main change in organic food distribution chains is an increase in the share of specialist shops and growing availability of this kind of product in conventional stores. The study showed that average prices of organic food in Poland are high. Therefore, consumers regularly purchasing organic food make up a small share of the market. 

Keywords

Organic food; Food market; Pro-ecological production; Ecological product; Food consumption; Food prices; Distribution

Bryła, P. (2015). Marketing regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych. Perspektywa sprzedawcy i konsumenta (p. 177-178). Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Gutkowska, K. (2003). Wizerunek żywności ekologicznej w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, 5, 3, 33.

Jasiulewicz, A. (2012). Motywy i bariery zakupu żywności ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, 14, 5.

Krystallis, A., Chryssonoidis, G. (2005). Consumers Willingenss to Pay for Organic Food: Factors thant Aff ect it and Variantion Per Organic Product Type. Brit. Food J., 107(4/5), 320-343.

Kwasek, M. (Ed.). (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Warszawa: IERiGŻ PIB, 21.

Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G., Halpin, D. (2006). Going Organic: Mobilizing Networks for Environmentally Responsible food Production. UK: CABI Publishing.

Łuczka-Bakuła, W. (2007). Rynek żywności ekologicznej (p.184-196). Warszawa: PWE.

Matysik-Pejas, R., Żmuda, J. (2011). Wybrane uwarunkowania percepcji żywności ekologicznej przez konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, 13, 4, 125-126.

Nowogrodzka, T., Podstawka, M., Szarek, S. (2013). Towarowość a sytuacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wieś Roln., 2(159), 160.

Oberholtzer, L., Dimitri, C., Greene, C. (2007). Prince Premiums Hold on as U.S. Organic Produce Market Expands. In: A. Wellson (Ed.), Organic Agriculture in the U.S. New York: Nova Science Publishers.

Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce za lata 2004-2014. Warszawa: GIJHARS.

Raport: Rynek żywności ekologicznej oraz żywności premium w Polsce (2012). Retrieved from: http://emcg.pl/pdf/RAPORT:%20RYNEK%20%C5%BBYWNO%C5%9ACI%20EKOLOGICZNEJ%20ORAZ%20%C5%BBYWNO%C5%9ACI%20PREMIUM%20W%20POLSCE. pdf.

Rembiałkowska, E. (2007). Jakość ziemiopłodów i produktów zwierzęcych w rolnictwie ekologicznym. Stud. Raport. IUNG - PIB, 6, 66-73.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Dz.Urz. WEL 250 z 18.09.2008.

Smith, A. (2010). Consumer reactions to organic food price premiums in the United States. Retrieved July 2nd 2016 from: http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2455&co nte xt= td, 2.

Średnicka-Tober, D., Barański, M., Seal, C., Sanderson, R. (2016). Composition differences between organic and conventional meat: a systematic literature review and meta-analysis. Brit. J. Nutr., 115, 994-1011.

The World of Organic Agriculture - Statistics and Emerging Trends 2016. Frick: Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) and Bonn: Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM).

Zabrocki, R., Liedtke, I. (2010). Postawy i zachowania młodych konsumentów polskich i niemieckich na rynku żywności ekologicznej. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 609, 208.

Zmarlicki, Z., Brzozowski, P. (2013). Porównanie cen hurtowych owoców z produkcji konwencjonalnej i ekologicznej. Rocz. Nauk. SERiA, 15, 2, 387.

Zrałek, J. (2010). Czynniki motywujące konsumentów do zakupu ekologicznej żywności - wyniki badań ankietowych. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 609, 397.

Żakowska-Biemans, S. (2006). Rynek żywności ekologicznej w Polsce - szanse i możliwości rozwoju. Radom: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Żakowska-Biemans, S. (2011). Polish consumer food choices and beliefs about organic food. Brit. Food J., 113.1, 122-137.
Download

Published : 2016-12-31


Łuczka, W. (2016). The Changes on the Organic Food Market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 42(4), 597-605. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.86

Władysława Łuczka  luczka@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
4

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.