Differentiation of Districts of the Małopolskie Voivodeship with Respect to Chosen Social Problems


Abstract

The phenomenon of unemployment and exacerbating demographic situation can be seen as major social problem of nowadays in Poland. The paper is an attempt to compare districts of the Małopolskie voivodeship with respect to chosen features characterizing these phenomena. On the basis of the data from the Central Statistical Office and with the help of taxonomic methods, grouping of districts has been carried out with respect to the level of features under investigation. The procedure allowed for distinguishing 5 groups of signifi - cant inter-group diff erentiation. The application of taxonomic methods resulted in obtaining a general and, at the same time, accurate picture of diff erentiation of the Małopolskie voivodeship with respect to social problems being analysed and distinction of districts with the most diffi cult situation in this area.

Keywords

Bezrobocie; Demografia; Taksonomia; Demography; Taxonomy

Chomątowski, S., Sokołowski, A. (1978). Taksonomia struktur. Przegląd Statystyczny, nr 2/1978, str. 217-226.

Holzer, J. (2003). Demografia. Warszawa: PWE.

Kwiatkowski, E. (2002). Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Warszawa: PWN.

Kukuła, K. (1989). Statystyczna analiza strukturalna i jej zastosowanie w sferze usług produkcyjnych dla rolnictwa. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna "Monografie", nr 89/1989, Kraków.

Wysocki, F., Wagner, W. (1989). O ustalaniu wartości progowej zróżnicowania struktur z danych empirycznych. Wiadomości Statystyczne, nr 9/1989.

Szymańczak, J. (2012). Starzenie się polskiego społeczeństwa - wybrane aspekty demograficzne. Studia BAS, nr 2(30) 2012, str. 9-28.
Download

Published : 2016-12-31


Bożek, J. (2016). Differentiation of Districts of the Małopolskie Voivodeship with Respect to Chosen Social Problems. Journal of Agribusiness and Rural Development, 40(2), 249-256. https://doi.org/10.17306/JARD.2016.28

Jadwiga Bożek  rrbozek@cyf-kr.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
1

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.