The Activity of Małopolska and Pogórze Farmers in Leveraging Funds for Implementing Agricultural and Environmental Programs


Abstract

The main purpose of the research was to identify factors determining spatial diversity of the activity of farmers in the area of the implementation of agricultural and environmental programs. The research was conducted using Statistica with the application of two research tools: the analysis of Correlation and Classification and Regression Tree (CART) analysis. The number of beneficiaries of the agricultural and environmental programs per 100 area payments' beneficiaries in a given territorial unit was adopted as a dependent variable. Based on the research, it was found that features of the agrarian structure had the greatest impact on the diversity of the dependent variable within the Małopolska and Pogórze regions. In poviats, characterized by high fragmentation of farms, the farmers' agricultural and environmental activities were determined by the scale of nature protection area and unemployment rate. Moreover, agricultural and environmental programs were statistically implemented more often at locations where other forms of support were taken advantage of, e.g. support for young farmers. 

Breiman, L., Friedman, J., Olshen, R. A., Stone, Ch. J. (1984). Classification and Regression Trees. Monterey, CA: Wadsworth & Brooks/Cole Advanced Books & Software.

Dacko, M. (2010). Sieć Natura 2000 a stan lokalnej gospodarki obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski - ujęcie modelowe. Wieś Roln., 1(146), 202-217.

Dacko, M., Szajdecka, K. (2015). Multifaceted analysis of the process of price developments on the local real estate market by means of the regression trees method (CandRT). Acta Sci. Pol. Oecon., 14(2), 27-38.

Dacko, M., Wojewodzic, T. (2012). Statystyczna analiza czynników sukcesu indywidualnych gospodarstw rolnych objętych polskim FADN. Rocz. Nauk. SERiA, XIV, 8, 27-33.

Kopeć, B. (1978). Systemy gospodarcze w rolnictwie polskim. Warszawa: PWRiL.

Kucharczyk, K., Różańska, E. (2012). Programy rolnośrodowiskowe jako instrument WPR dla ochrony środowiska w UE i Polsce. Ochr. Środ. Zas. Nat., 54, 26-38.

Kucharska, A. (2009). Przewodnik po Programie Rolnośrodowiskowym. Biblioteczka Programu Rolno-Środowiskowego 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Łapczyński, M. (2005). Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego. Retrieved from: http://media.statsoft.nazwa.pl/_old_dnn/downloads/wplyw_aktywnosci.pdf

Płonka, A., Musiał, W. (2012). Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie woj. małopolskiego. Rocz. Nauk. SERiA, XIV, 8, 292-296.

Rudnicki, R. (2013). Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny. Acta Univ. Lodz. Folia Geogr. Soc.-Oecon., 13, 71-92.

Satoła, Ł. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie absorpcji funduszy strukturalnych przeznaczonych na rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW Ser. Probl. Roln. Świat., 7(XXII), 133-142.

Sroka, W., Dacko, M. (2010). Ocena czynników rozwoju przodujących gospodarstw rolniczych z wykorzystaniem metody drzew regresyjnych typu C and RT. Zagad. Ekon. Roln., 2, 100-112.

Sroka, W., Wojewodzic, T. (2015). Stan oraz perspektywy rozwoju rolnictwa w województwie małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia środkami Unii Europejskiej. Opracowanie eksperckie na zlecenie Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju w Krakowie.

Wigier, M., Chmurzyńska, K. (2011). Interwencjonizm w agrobiznesie na przykładzie PRO 2007-2013 - teoria i praktyka. Zesz. Nauk. SGGW Ekon. Org. Gospod. Żywn., 90, 25-40.
Download

Published : 2017-12-31


Wojewodzic, T., Dacko, M., & Zadrożny, P. (2017). The Activity of Małopolska and Pogórze Farmers in Leveraging Funds for Implementing Agricultural and Environmental Programs. Journal of Agribusiness and Rural Development, 43(1), 217-226. https://doi.org/10.17306/J.JARD.2017.00268

Tomasz Wojewodzic  rrtwojew@cyf-kr.edu.pl
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Mariusz Dacko 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland
Paweł Zadrożny 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0

HTML tutorial

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.