Analysis of Development Tendency in Potato Production in Poland in the NinetiesAbstract

Downward tendency in potato production in the years 1980-1998 was a result of the declining of area of agricultural land and fluctuation in the crop production issued from the variation of the yields. The main reasons for reducing of a potato sown area include a decrease in the competitiveness of potatoes as a fodder, changes in the collectivized agriculture sector and the reduction in demand for potatoes from the processing industry. 

Keywords

Agricultural production; Production structure; Potatoes

Głuska A. (1995): Nawadnianie ziemniaków przeznaczonych na bardzo wczesny zbiór. Ziemn. Pol. 3: 25-28.

Gojski B. (1994): Szacunek strat plonu ziemniaka w skali kraju z powodu zachwaszczenia plantacji. W: Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych. Red. S. Roztropowicz. Wyd. IZ, Bonin: 32-35.

Grześkiewicz H. (1994): Alternatywne sposoby nawożenia organicznego w sytuacji zmniejszającej się produkcji obornika. W: Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych. Wyd. IZ, Bonin: 41-44.

Jabłoński K. (1997): Nawożenie organiczne i mineralne. W: Produkcja ziemniaków technologia - ekonomika - marketing. Red. J. Chodkowski. Wyd. IHiAR, Bonin: 16-26.

Kostiw M., Turska E. (1994): Nasiennictwo - stan aktualny i perspektywa. W: Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno-ekonomicznych. Red. S. Roztropowicz. Wyd. IZ, Bonin: 90-92.

Kramer J. (1994): Badania rynkowe i marketingowe. PWE, Warszawa.

Kuczyńska J. (1997): Ochrona ziemniaków przed szkodnikami. W: Produkcja ziemniaków technologia - ekonomika - marketing. Red. J. Chodkowski. Wyd. IHiAR, Bonin: 46-60.

Mazurczyk W. (1995): Potencjalne i aktualne plony ziemniaka w Polsce. Biul. Inst. Ziemn. 45: 7-17.

Piechowiak K., Słowiński H. (1992): Rośliny okopowe bulwiaste. W: Uprawa roślin rolniczych. Red. Z. Hryncewicz. PWRiL, Warszawa: 118-144.

Podstawska-Chmielewska E. (1994): Możliwość intensyfikacji uprawy ziemniaków w makroregionie środkowowschodnim drogą deszczowania oraz optymalizacji nawożenia azotem. W: Makroproblemy produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian organizacyjno ekonomicznych. Red. S. Roztropowicz. Wyd. IZ, Bonin: 52-54.

Rembeza J. (1990): Regionalne zróżnicowanie produkcji ziemniaków w gospodarstwach indywidualnych. Zagad. Ekon. Roln. 4-5: 81-89.

Rembeza J. (1995): Produkcja ziemniaków w krajach europejskich. Wyd. IZ, Bonin.

Rynek ziemniaka. Raporty Rynkowe. 10. (1993) IERiGŻ, Warszawa.

Rynek ziemniaka. Raporty Rynkowe. 11. (1994) IERiGŻ, Warszawa.

Rynek ziemniaka. Raporty Rynkowe. 12. (1995) IERiGŻ, Warszawa.

Rynek ziemniaka. Raporty Rynkowe. 13. (1996) IERiGŻ, Warszawa.

Rynek ziemniaka. Raporty Rynkowe. 16. (1999) IERiGŻ, Warszawa.

Seremak-Bulge J. (1998): Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce wobec integracji z UE. Przem. Ferm. Owoc.-Warz. 9: 48-51.

Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G. (1997): Rynek rolny. Poznań.

Szutkowska M. (1994): Wzrost i plonowanie ziemniaka w zależności od terminu sadzenia i stosowania ochrony przed Phytophthora infestans. Biul. Inst. Ziemn. 44: 83-95.

Uhlmann F. (1998): Die Märkte für Kartoffeln. Agrarwirtschaft 47: 36-38.

Żakowski M. (1998): Ziemniakiem Polska już nie stoi. Raport BOSS Rolnictwo: I-VII. BOSS, Warszawa.

Published : 2002-12-31


Tarant, S. (2002). Analysis of Development Tendency in Potato Production in Poland in the Nineties. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(343), 193-203. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1078

Szymon Tarant 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.