The Space Differentiation of Land Prices in the Selected Region of WielkopolskaAbstract

In this paper we present the space differentiation of plots of agricultural land prices in the selected region of Wielkopolska. We reviewed the prices of the arable land, the greenland and the arable land on submarkets which constitute the land market.

Keywords

Land prices; Arable land

Jacyna E., Jankowski T. (1997): Zróżnicowanie rolnictwa w krajach UE. W: Agrobiznes i obszary wiejskie wobec integracji z Unią Europejską - nadzieje, szanse, obawy. IV Kongres SERiA, Szczecin 1997. Red. L. Pałasz. TEXT Szczecin: 134-147.

Ostrowski L. (1998): Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. Raporty Rynkowe. 2. IERiGŻ, Warszawa.

Ostrowski L. (1999): Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. Raporty Rynkowe. 3. IERiGŻ, Warszawa.

Szemberg A. (1982): Rolnictwo indywidualne w latach 1978-81. Stud. Monogr. Inst. Ekon. Roln. 109.

Wielicki W., Szymańska M. (1998): Analiza cen ziemi w wybranym rejonie rolniczym Wielkopolski. Pr. Kom. Nauk Ekon. PTPN 85: 73-84.

Woś A. (1979): Społeczno-ekonomiczny rozwój kraju a kształt i przemiany struktury agrarnej. W: Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim. IPPMiL KC PZPR, Warszawa.

Woś A. (1996): Agrobiznes - mikroekonomika. T. 2. Key Text, Warszawa.

Published : 2002-12-31


Szymańska, M. (2002). The Space Differentiation of Land Prices in the Selected Region of Wielkopolska. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(343), 153-173. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1075

Magdalena Szymańska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.