Leasing as a Way of using Agricultural LandsAbstract

The goal of this article is to analyze leasing transactions in the selected region of Wielkopolska between 1993 and 1997.

Keywords

Lease; Arable land; Notarial act

Lichorowicz A. (1999): O nowy model dzierżawy rolniczej (propozycje zmian aktualnej regulacji prawnej dzierżaw rolnych). Maszynopis. Kat. Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW, Warszawa.

Ostrowski L. (2000): Rynek ziemi rolniczej - stan i perspektywy. Raporty Rynkowe. 4. IERiGŻ, Warszawa.

Sadowski A. (1998): Dzierżawa gruntów państwowych w ocenie dzierżawców. Rocz. Nauk. SERiA 1, 1: 319-326.

Tańska-Hus B. (2000): Prawne i gospodarcze problemy dzierżawy rolniczej w kontekście przystąpienia do UE. Agroprzemiany 89, 4: 5-7.

Ziętara W. (1998): Regionalne zróżnicowanie dzierżaw w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 1, 1: 404-413.

Published : 2002-12-31


Szymańska, M. (2002). Leasing as a Way of using Agricultural Lands. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(343), 147-152. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1074

Magdalena Szymańska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.