The Research of Real Costs of Technical Service of Modern Cereal Combine HarvestersAbstract

In this work research into real costs of technical service of cereal combine harvesters were undertaken. On the example of the Claas cereal combine harvesters firms costs of the repairs carried in the during their of exploitation were estimated. Obtained results show lower values of real costs of the repairs in comparison with the values of calculation of these costs. 

Keywords

Agriculture; Costs; Machinery and equipment; Agricultural mechanization

Karwowski T. (1996): Zasady eksploatacji i opłacalności zakupu maszyn. IBMER, Warszawa.

Karwowski T. (1998): Polska w drodze do Unii Europejskiej. Zespołowe użytkowanie maszyn warunkiem unowocześnienia polskiego rolnictwa (1). Przegl. Tech. Roln. Leśn. 1: 2-6.

Muzalewski A. (2000): Koszty eksploatacji maszyn. Wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne maszyn i ciągników rolniczych stosowanych w gospodarstwach rolniczych. IBMER, Warszawa. 15.

Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2000) GUS, Warszawa.

Rzeźnik Cz. (2002): Podstawy obsługi technicznej maszyn rolniczych. Wyd. AR, Poznań.

Published : 2002-12-31


Grześ, Z. (2002). The Research of Real Costs of Technical Service of Modern Cereal Combine Harvesters. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(343), 123-127. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1071

Zenon Grześ 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.