Economic and Social Conditions for Changes in Income Structure of Individual FarmsAbstract

This paper presents analysis of differentiation of income situation of 528 family farms included in the farm accounting system in 1993-1997.

Keywords

Income; Farm household income; Individual arable farms; Structure of revenue and expenditure of the rural population; Structural changes in agriculture

Adamowski Z. (1996): Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1989-1995. Zagad. Ekon. Roln.: 4-5.

Bednarski L. i in. (1993): Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie. AE, Wrocław.

Bień W. (1999): Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa.

Klepacki B. (1997): Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania. SGGW, Warszawa.

Rocznik Statystyczny (1995, 1996, 1997, 1998). GUS, Warszawa.

Sierpińska M., Jachna T. (1993): Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa.

Stańko S., Gralak A. (1998): Poziom i zróżnicowanie dochodów ludności użytkującej gospodarstwa rolne. W: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej. Zesz. Nauk. SGGW 33, Warszawa.

Wyniki rachunkowości rolnej gospodarstw indywidualnych. Dane jednostkowe stałej zbiorowości 528 gospodarstw z lat 1993-1997. IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J.S. (2000 a): Społeczno-ekonomiczne skutki załamania się dochodów rolnictwa chłopskiego w okresie transformacji. Kom. Rap. Eksp. IERiGŻ, Warszawa.

Zegar J.S. (2000 b): Dochody gospodarstw chłopskich w okresie transformacji. Studia i Monografie 101. IERiGŻ, Warszawa.
Download

Published : 2003-12-31


Gołaś, Z., & Kozera, M. (2003). Economic and Social Conditions for Changes in Income Structure of Individual Farms. Journal of Agribusiness and Rural Development, 2(358), 37-50. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1047

Zbigniew Gołaś  zbyszekg@up.poznan.pl
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland
Magdalena Kozera 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  Poland


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>