Sprawozdanie z konferencji naukowej "Miejsce i rola przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie polskim"Abstract

Dnia 21 listopada 2008 roku na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: "Miejsce i rola przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie polskim". Była ona poświęcona jubileuszowi osiemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Janusza Kosickiego. Uczestniczyli w niej przedstawiciele świata nauki, praktyki gospodarczej oraz administracji państwowej. Nadesłane referaty opublikowano w Rocznikach Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa (t. 95, z. 1). 

Keywords

Scientific conference; Agriculture; Large-scale farms


Published : 2009-12-31


Sadowski, A., & Średzińska, J. (2009). Sprawozdanie z konferencji naukowej "Miejsce i rola przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie polskim". Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 173-175. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1043

Arkadiusz Sadowski  sadowski@up.poznan.pl
Joanna Średzińska 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.


Most read articles by the same author(s)