Sprawozdanie z konferencji MACE "Multi-level Processes of Integration and Disintegration" w BerlinieAbstract

Z inicjatywy Instytutu Rozwoju Rolnictwa w Europie Środkowej i Wschodniej w Leibniz (IAMO), Instytutu Rolnictwa, Gospodarki i Nauk Społecznych Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz Rady Tropikalnych i Subtropikalnych Badań Rolniczych (ATSAF), w dniach 14 i 15 stycznia 2009 roku, w ramach Trzeciego Zielonego Tygodnia, odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa Modern Agriculture in Central and Eastern Europe (MACE) pt. "Multi-level Processes of Integration and Disintegration". W Międzynarodowym Centrum Kongresowym (ICC) w Berlinie spotkali się przedstawiciele świata nauki z krajów wschodniej i centralnej Europy, a także krajów azjatyckich i afrykańskich, m.in. Bangladeszu, Mongolii, Gambii i innych. Konferencja, zorganizowana w ramach programu Marie-Curie, miała na celu stworzenie forum doświadczeń młodych naukowców oraz czołowych badaczy, zajmujących się problematyką procesów integracji i dezintegracji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Jednym z ważniejszych zadań, jakie postawili przed sobą organizatorzy, była możliwość skorzystania przez młodych pracowników nauki z doświadczeń, wiedzy i metod sprawdzonych w innowacyjnych badaniach, prowadzonych przez naukowców z długoletnim stażem. W ramach prowadzonych dyskusji omawiano kierunki i bariery zmian, a także wpływy i wzorce transformacji w poszczególnych krajach. Szczegółowa tematyka badań zawierała się w następujących zagadnieniach:
- zmiany krajobrazu ekologicznego oraz starania na rzecz transgranicznej ochrony bioróżnorodności,
- rozszerzenie UE i integracja na rynkach międzynarodowych,
- wielofunkcyjność rolnictwa,
- wielopoziomowe zarządzanie oraz instytucjonalne możliwości jego wdrażania i zastosowania,
- rozwój obszarów wiejskich, ubóstwo, migracje i różnorodność kulturowa. (fragment tekstu)

Keywords

Conferences, Agriculture; Sustainable agriculture; Rural development; Scientific conference


Published : 2009-12-31


Kalinowski, S. (2009). Sprawozdanie z konferencji MACE "Multi-level Processes of Integration and Disintegration" w Berlinie. Journal of Agribusiness and Rural Development, 14(4), 169-171. Retrieved from http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/article/view/1042

Sławomir Kalinowski  kalinowski@up.poznan.pl


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

This journal permits and encourages authors to post items submitted to the journal on personal websites or institutional repositories both prior to and after publication, while providing bibliographic details that credit, if applicable, its publication in this journal.