I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników czasopisma elektronicznego Journal of Agribusiness and Rural Development Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, działającej pod adresem ………………………………….. zwanej dalej „Czasopismem”.
2. Administratorem danych osobowych jest Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwanym dalej „Administratorem”.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanych dalej „RODO”.

II. Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników Czasopisma przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do sprawnego funkcjonowania naukowych czasopism elektronicznych, a zwłaszcza w celu:
a. sprawnej komunikacji w procesie redakcyjnym;
b. redagowania treści;
c. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron, czytelnictwa publikacji);
d. wysyłania za zgodą użytkowników powiadomień i informacji dotyczących czasopisma;
e. ewentualnych opłat za dostęp do publikacji;
f. informowania czytelników o autorstwie tekstów opublikowanych na Czasopiśmie;
g. indeksowania opublikowanych tekstów i danych w bazach danych, katalogach i serwisach, zgodnie z polityką wydawniczą czasopism.

2. Użytkownicy zarejestrowani w Czasopiśmie mogą przekazać Administratorowi następujące dane:
• Imię*
• Drugie imię
• Nazwisko*
• Login
• Płeć
• Hasło (zaszyfrowane)
• Email*
• ORCiD ID
• Strona WWW
• Państwo
• Telefon
• Fax
• Afiliacja
• Biografia
• Data rejestracji
• Ostatnia data zalogowania
• Lokalizacja
• Zainteresowania badawcze
• Funkcja (rola) w Czasopiśmie

3. Osoby rejestrujące się na prawach czytelnika zobligowane są podać następujące dane:
• Imię
• Nazwisko
• Email
• Login
• Hasło
• Funkcja (rola) w Czasopiśmie

4. Osoby rejestrujące się na prawach autora prócz danych określonych w pkt II.3 zobligowani są podać informacje dotyczące afiliacji oraz kraju pochodzenia.

5. W przypadku uruchomienia w Czasopiśmie sprzedaży elektronicznych wersji publikacji, osoby zainteresowane skorzystaniem z tej usługi mogą przekazywać Administratorowi dodatkowe dane dotyczące wyboru kanału płatności oraz numeru konta bankowego.

6. Podanie danych osobowych jest:
a. dobrowolne w przypadku korzystania z treści czasopism open access zdeponowanych w Czasopiśmie
b. warunkiem koniecznym w przypadku chęci uczestnictwa w elektronicznym procesie wydawniczym, w tym:
1. deponowania tekstów do publikacji na prawach autorów
2. prowadzenia prac związanych z funkcjami: redaktora, redaktora działu, redaktora technicznego, recenzenta, specjalisty DTP, indeksatora, korektora, menedżera czasopisma, menedżera subskrybcji, menedżera ds. marketingu
3. założenia konta na prawach czytelnika w celu uzyskiwania informacji ze strony wydawnictwa i redakcji o nowo opublikowanych numerach i artykułach.
7. Dane osobowe uczestników elektronicznego procesu redakcyjnego, w tym autorów publikacji, redaktorów, recenzentów, zgodnie z art. 89 RODO przetwarzane będą do celów naukowych i statystycznych przez cały okres udostępniania elektronicznych wersji czasopisma. Za cel naukowy uznaje się archiwizowanie artykułów i metadanych, ich udostępnianie, indeksowanie i przekazywanie do indeksowania w bazach, katalogach i serwisach naukowych.
8. Dane osobowe potencjalnych autorów, których teksty nie zostały przyjęte do publikacji mogą zostać usunięte przez administratora po 2 latach od decyzji redakcji o niepublikowaniu.
9. Dane osobowe użytkowników na prawach czytelników mogą zostać usunięte przez Administratora w każdym momencie po uprzednim zgłoszeniu żądania użytkownika.

III. Prawa użytkowników

1. Każdy Użytkownik zarejestrowany w Czasopiśmie posiada prawa określone w art. 15-21 RODO, z których może korzystać po uwzględnieniu warunków określonych we wspomnianych przepisach.

2. Użytkownikowi przysługuje prawo do edycji swojego konta i zmiany uprzednio przekazanych danych, za wyjątkiem loginu systemowego. Z poziomu aplikacji może w każdym momencie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji ze strony wydawnictwa i redakcji Czasopisma.

3. Skorzystanie z praw określonych w punkcie III.1 następuje po uprzednim zgłoszeniu do Administratorowi drogą elektroniczną pod adres e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl.

IV. Prawa Administratora

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkowników po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych. 2. Administrator ma prawo udostępniać dane Użytkowników oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa. 3. Administrator może korzystać z usług innych podmiotów przetwarzających, na podstawie udzielanej im pisemnej zgody oraz warunków określanych w art. 28 RODO. 4. Dane mogą być przekazywane:
a. procesorom w związku ze zleconą usługą administracji i wsparcia technicznego Czasopiśmie;
b. wydawcom systemów analitycznych Google Analitycs, AddThis
c. wydawcom baz i katalogów indeksujących:
1. SCOPUS
2. Pol-index
3. WorldCat
4. Google Scholar
5. CEJSH
6. Crossref Metadata Search
d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

V. Zabezpieczanie danych osobowych

Platforma zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wprowadzane hasła użytkowników są szyfrowane. [wpisać metody zabezpieczenia serwerów UP]

VI. Pliki cookie

1. Strona czasopisma wykorzystuje pliki cookie, które służą do identyfikacji przeglądarki odwiedzających. Dzięki zebranym informacjom Administrator chce uzyskać wiedzę o częstotliwości odwiedzin strony Czasopisma oraz identyfikacji jej najbardziej interesujących elementów. Uzyskane dane pozwolą Administratorowi na lepsze dostosowanie Czasopisma do potrzeb użytkowników, usprawnienia jej funkcjonowania oraz w celach statystycznych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.