A A A

No 39/3 2019

Karolina Sowa, Bartłomiej Bajan

FOOD CONSUMPTION MODELS AROUND THE WORLD IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION

[MODELE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI NA ŚWIECIE W WARUNKACH GLOBALIZACJI]

 

Joanna Bartkowicz

DETERMINANTS OF ACCEPTANCE OF A FRUIT COCKTAIL WITH EDIBLE INSECTS - ACHETA DOMESTICUS L. HOUSE CRICKET AMONG A SELECTED GROUP OF CONSUMERS FROM GDAŃSK

[DETERMINANTY AKCEPTACJI KOKTAJLU OWOCOWEGO Z OWADAMI JADALNYMI - ŚWIERSZCZEM DOMOWYM ACHETA DOMESTICUS L. WŚRÓD WYBRANEJ GRUPY KONSUMENTÓW Z GDAŃSKA]

 

Marcin Dziedziński, Grzegorz Marciniak, Oskar Szczepaniak, Joanna Kobus-Cisowska

PROBLEM OF OVERCONSUMPTION OF DIETARY SUPPLEMENTS AMONG POLISH POPULATION

[PROBLEM NADKONSUMPCJI SUPLEMENTÓW DIETY PRZEZ POLAKÓW]

 

Jakub Hadyński, Natalia Genstwa

CHANGES IN THE LEVEL OF BREAD CONSUMPTION IN POLAND IN THE YEARS 1999-2017

[ZMIANY POZIOMU KONSUMPCJI PIECZYWA W POLSCE W LATACH 1999-2017]

 

Agnieszka Piotrowska – Puchała, Sylwia Stasiak

CONSUMERS' BEHAVIOR TOWARDS THE PHENOMENON OF WASTE OF FOOD - CASE STUDY

[ZACHOWANIE KONSUMENTÓW WOBEC ZJAWISKA MARNOWANIA ŻYWNOŚCI – ANALIZA PRZYPADKU]

 

Anna Platta

ATTITUDES AND DIETARY PREFERENCES OF THE CHOSEN GROUP OF ELDERLY PEOPLE WITH REGARD TO THE NEW AND UNKNOWN FOOD AND HEALTHY FOCUSED PRODUCTS

[POSTAWY I PREFERENCJE ŻYWIENIOWE WYBRANEJ GRUPY OSÓB STARSZYCH WZGLĘDEM ŻYWNOŚCI NOWEJ I NIEZNANEJ ORAZ PRODUKTÓW PROZDROWOTNYCH]

 

Nina Stępnicka

FOODSHARING VS ENVIRONMENTAL AND FOOD SECURITY OF THE STATE CONSIDERING THE CASE OF JADŁODZIELNIA

[FOODSHARING, A BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE I ŻYWNOŚCIOWE PAŃSTWA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU JADŁODZIELNI]

 

Agata Stolecka-Makowska

MANIFESTATIONS OF RELATIONSHIP MARKETING IN THE PROCESS OF  ONLINE GROCERY SHOPPING

[PRZEJAWY MARKETINGU RELACYJNEGO W PROCESIE ZAKUPÓW SPOŻYWCZYCH ONLINE]

 

Anna Szczepańska-Przekota

SEASONALITY OF WHEAT PRICES IN POLAND AND THE UNITED STATES

[SEZONOWOŚĆ CEN PSZENICY W POLSCE I STANACH ZJEDNOCZONYCH]

 

 Maria Śmiechowska, Filip Kłobukowski

DETERMINATION OF FACTORS INFLUENCING THE SUPPLY OF COCOA BEANS

[OKREŚLENIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PODAŻ ZIARNA KAKAOWEGO]