Dyżury

mgr Sławomir Juryta
Kierownik CKF, Wykładowca
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
mgr Ewelina Radtke
Starszy Wykładowca
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
dr Aleksandra Nowak
Starszy Wykładowca
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
mgr Karolina Dopierała
Zastępca Kierownika CKF, Prezes Klubu Uczelnianego AZS, Starszy Wykładowca
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
mgr Katarzyna Muszkieta
Instruktor
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
mgr Julia Samulczyk
Wykładowca
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
dr Mateusz Radojewski
Instruktor
Dyżur 9:00-11:00
Szczegółowa informacja w portierni i sekretariacie
Urlop: 1.12.2017 do 30.06.2018