Dyżury

mgr Sławomir Juryta
Kierownik CKF, Wykładowca
Dyżur:
Informacja w portierni i sekretariacie
mgr Ewelina Radtke
Starszy Wykładowca
Dyżur:
Informacja w portierni i sekretariacie
dr Aleksandra Nowak
Starszy Wykładowca
Dyżur:
Informacja w portierni i sekretariacie
mgr Karolina Dopierała
Zastępca Kierownika CKF, Prezes Klubu Uczelnianego AZS, Starszy Wykładowca
Dyżur:
Informacja w portierni i sekretariacie
mgr Katarzyna Muszkieta
Instruktor
Dyżur:
Informacja w portierni i sekretariacie
mgr Julia Samulczyk
Wykładowca
Dyżur:
Informacja w portierni i sekretariacie
dr Mateusz Radojewski
Instruktor
Informacja w portierni i sekretariacie
mgr Rafał Gozdecki
Instruktor
Informacja w portierni i sekretariacie