O Konferencji

„Aktualne problemy inżynierii biosystemów” to ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana cyklicznie od 2011 roku przez Instytut Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Udział w Konferencji biorą naukowcy z całej Polski, związani z inżynierią biosystemów oraz naukami rolniczymi.

Tematyka Konferencji dotyczy procesów technologicznych w produkcji roślinnej i ochrony roślin oraz ochrony środowiska. Poruszane są również zagadnienia dotyczące procesów technologicznych w produkcji zwierzęcej,  problemów obsługi i eksploatacji maszyn rolniczych oraz problemów dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych w rolnictwie, a także tematy związane z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne.

W związku z Konferencją wydawana jest monografia pt. „Aktualne problemy inżynierii biosystemów”, gdzie zamieszczane są wybrane, zaprezentowane na Konferencji prace.

W tej edycji Konferencja odbędzie się po raz siódmy. Jej rozpoczęcie nastąpi o godzinie 15, we wtorek 19 czerwca 2018 r. w sali A-100 Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a zakończy się w środę 20 czerwca.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu,
Komitet Organizacyjny

Script logo