Wszystkie wpisy, których autorem jest Dziekanat

Wykład Profesora Andrzeja Szostka

Zapraszam na seminarium Wydziałowe, w ramach którego

prof. dr hab. Andrzej Szostek

z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Jana Pawła II

wygłosi wykład:

RADYKALIZM, A FUNDAMENTALIZM

 który odbędzie się w dniu 2 marca 2015 roku

 o godz. 13.00 w sali Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Dziekan

Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach