Archiwa kategorii: Bez kategorii

Pracownicy Wydziału w Komitetach Polskiej Akademii Nauk

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Lista Członków Komitetów Naukowych PAN

Kadencja 2015-2018

Komitet Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN
-prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
-prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
-prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel –wiceprzewodnicząca Komitetu
-prof. dr hab. Tomasz Szwaczkowski
-prof. dr hab. Piotr Ślósarz

Członkowie Polskiej Akademii Nauk
-prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak – czł. koresp. PAN
-prof. dr hab. Marek Świtoński – czł. koresp. PAN

Członek Akademii Młodych Uczonych
-dr hab. Izabela Szczerbal

Komitet Nauk Weterynaryjnych i Biologii Rozrodu PAN
-prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski
– prof. dr hab. Dorota Cieślak

Członkowie Polskiej Akademii Nauk
-prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak – czł. koresp. PAN
-prof. dr hab. Marek Świtoński – czł. koresp. PAN

APM and EUCOMOR information meeting

Poznan University of Life Sciences will hold an information meeting for the first year students of Animal Production Management
and European Master of Comparative Morphology specializations on Friday, October 2, 2015 at 1 p.m. in the Senate’s hall of Poznan University of Life Sciences , 28 Wojska Polskiego Street, Poznań
(3rd floor Collegium Maximum).

Topics to be covered at the meeting concern the faculty and studies organization, including:
–          Introduction of the faculty authorities, the employees
of dean’s office and the year tutors
–          Student Oath

We cordially welcome !

Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku

Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku
studiów stacjonarnych kierunku Weterynaria
odbędzie się 2 października 2015 roku
w sali wykładowej
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej
o godzinie 9.00.
Adres UCMW ul. Szydłowska 43, Poznań

Wydziałowe zebranie informacyjne dla studentów I roku
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
I stopnia, kierunków:
Zootechnika, Turystyka i rekreacja i Biologia
II stopnia, kierunków:
Neurobiologia, Turystyka Przyrodnicza i Biologia
odbędzie się 2 października 2015 roku
w sali wykładowej Biocentrum
o godzinie 15.00.
Adres Biocentrum ul. Dojazd 11, Poznań


Na spotkaniu przekazane zostaną istotne informacje dotyczące
Wydziału i organizacji studiów m.in.:

  • historia i rozwój Wydziału
  • przedstawienie władz dziekańskich, pracowników dziekanatu oraz opiekunów I roku
  • złożenie ślubowania
  • informacje dotyczące ubezpieczeń NW
  • szkolenie z „Praw i obowiązków studenta” prowadzone
    przez Samorząd Studencki

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!