Archiwa kategorii: Bez kategorii

Drzwi Otwarte na Wydziale 2018

W dniu 7 kwietnia br. odbyły się Drzwi Otwarte
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.
Prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału, przywitał wszystkich zainteresowanych podczas wykładu w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.
Następnie studenci oprowadzili uczestników po niektórych
obiektach Wydziału, w których czekali z wystawami i pokazami
pracownicy i doktoranci Wydziału tj. Katedry Fizjologii i Biochemii
Zwierząt , Instytutu Zoologii, Katedry Turystyki Wiejskiej, Zakładu
Histologii i Embriologii, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli
Zwierząt oraz pracownicy weterynarii.

Nie zabrakło także udzielania niezbędnych informacji
oraz wręczania nagród i upominków Naszym „potencjalnym
przyszłym studentom” przez pracowników Dziekanatu WMWZ.

Na zakończenie mieliśmy przyjemność gościć uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.

apel Stowarzyszenia Absolwentów UP w sprawie Domu Absolwenta


Drodzy Absolwenci!

Drodzy Przyjaciele Uniwersytetu Przyrodniczego!

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, którego początki sięgają lat sześćdziesiątych
minionego wieku jest kontynuatorem przedwojennych
tradycji zrzeszania się absolwentów studiów rolniczo-leśnych
Uniwersytetu Poznańskiego. Za dwa lata obchodzić będziemy
100-lecie tych studiów i pragniemy ten radosny jubileusz
uczcić dając naszej Uczelni a przede wszystkim
absolwentom obiekt, który chcemy nazwać Domem Absolwenta.

W porozumieniu z władzami Uczelni zaangażowaliśmy się
w remont budynku przy ulicy Wojska Polskiego 69 w obrębie
kampusu Cieszkowskich, w którym aktualnie mieści się katedra
hodowli lasu. Celem remontu jest uzyskanie miejsca na Muzeum
Uniwersytetu (przeniesienie go z kolegium Rungego)
oraz pomieszczeń klubowych na spotkania absolwentów
i sympatyków Uczelni.

W związku z tym projektem zwracamy się do wszystkich
absolwentów oraz innych osób a także instytucji i organizacji
z prośbą o pomoc finansową w dowolnej kwocie, gdyż koszty
remontu znacznie przekraczają aktualne możliwości
Stowarzyszenia nawet przy większościowym udziale Uczelni
w ich pokryciu.

Każda wpłata będzie wspaniałym darem serca i wyrazem dumy
z ukończenia naszej Alma Mater (począwszy od Uniwersytetu
Poznańskiego, poprzez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
dalej Wyższą Szkołę Rolniczą, Akademię Rolniczą
i Uniwersytet Przyrodniczy) i wspierania jej rozwoju.

Konto do wpłat: Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28,
60-623 Poznań; neoBANK: 12 9068 1013 0167 4707 4014 2382; tytuł wpłaty: DOM ABSOLWENTA

Z poważaniem

w imieniu Zarządu Stowarzyszenia:

Piotr Grygier                      – prezes Zarządu
Janusz Nowacki               – vice prezes
Janusz Paul                         – vice prezes
Krystyna Święcicka       – sekretarz
Romuald Kamiński         – skarbnik

Poznań, dnia 14 czerwca 2017 roku