Wszystkie wpisy, których autorem jest Dziekanat

PIKNIK WYDZIAŁOWY 2018

Szanowni Państwo,

w imieniu Władz Wydziału zapraszamy Pracowników, Doktorantów
oraz Samorząd Studencki
na piknik wydziałowy w dniu 8 czerwca na godz. 17.00 na terenie Ogrodu Dendrologicznego (polana dydaktyczna, wejście bramą za budynkiem Cieszkowskie Nowe).

Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 6 czerwca na adres mailowy: wmwz@up.poznan.pl 

 

Drzwi Otwarte na Wydziale 2018

W dniu 7 kwietnia br. odbyły się Drzwi Otwarte
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.
Prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału, przywitał wszystkich zainteresowanych podczas wykładu w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej.
Następnie studenci oprowadzili uczestników po niektórych
obiektach Wydziału, w których czekali z wystawami i pokazami
pracownicy i doktoranci Wydziału tj. Katedry Fizjologii i Biochemii
Zwierząt , Instytutu Zoologii, Katedry Turystyki Wiejskiej, Zakładu
Histologii i Embriologii, Katedry Genetyki i Podstaw Hodowli
Zwierząt oraz pracownicy weterynarii.

Nie zabrakło także udzielania niezbędnych informacji
oraz wręczania nagród i upominków Naszym „potencjalnym
przyszłym studentom” przez pracowników Dziekanatu WMWZ.

Na zakończenie mieliśmy przyjemność gościć uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.