Spotkanie ze studentami I roku

30 września 2019 r. odbyło się Wydziałowe zebranie
informacyjne dla studentów I roku studiów stacjonarnych
kierunków: Zootechnika, Biologia i Weterynaria
w sali wykładowej Biocentrum ul. Dojazd 11 w Poznaniu.

Prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz, Prodziekan ds. Studiów
otworzył uroczystość.

Po wygłoszeniu przemówienia przez prof. dr hab. Piotra Ślósarza,
Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
odbyło się uroczyste złożenie ślubowania przez osoby
przyjęte na I rok studiów.

Podczas uroczystości wystąpiła p. Monika Żórawska,
przewodnicząca samorządu studentów na Wydziale,
p. Zenon Musiał, Kierownik Zespołu „Łany” oraz dr M. Pszczoła,
adiunkt Kat. Genetyki i Podstaw Hodowli Zw., który przekazał
informacje nt. „Erasmus +”.

Sekretarz Komisji dr hab. Jarosława Kaba
wraz z dr n. wet. Janem Włodarkiem,
Prodziekanem ds. studiów,
wręczyli wyróżnienia dla laureatów XIV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Weterynaryjnych
Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
dla Zuzanny Graczyk, Dominiki Czwałga i Katarzyny Przybył,
studentek kierunku Weterynaria.