IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019” 11.10.2019

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR
w Krakowie oraz Katedra Nauk Przedklinicznych i Chorób
Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach UP w Poznaniu wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu, Instytutem Zootechniki – PIB
w Pawłowicach oraz Wielkopolskim Odziałem Polskiego
Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, zapraszają
na coroczną IX Ogólnopolską Konferencję Naukową
pt.: „Echa Kongresu ESPHM w Utrechcie 2019”,
która odbędzie się w Pawłowicach k/Leszna
w dniu 11 października 2019 r.

 

Program Konferencji

11 października 2019 r.

8.00 – 9.00 rejestracja uczestników

9.00 – 9.10 dr Marian Kamyczek, Dyrektor ZZD
Pawłowice
– powitanie uczestników i gości

9.10 – 9.30 dr hab. Kazimierz Tarasiuk – prof. UR,
Dyrektor UCMW UJ-UR w Krakowie,

prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP w Poznaniu
– otwarcie Konferencji

Sesja I

Przewodniczący – prof. dr hab. Małgorzata Pomorska-Mól

9.30 – 10.10 Krzysztof Jażdżewski (Warszawa)
Sytuacja epizootyczna Polski, Europy i świata w zakresie ASF

10.10 – 10.50 Zygmunt Pejsak, Michał Tarasiuk (Kraków,
Warszawa)
Czy mamy szanse obronić krajową populację świń
przed ASF

10.50 – 11.05 dyskusja

11.05-11.30 przerwa kawowa

Sesja II

Przewodniczący – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

11.30 – 12.10 Małgorzata Pomorska-Mól (Poznań)
Efektywna stymulacja odporności wrodzonej  szansą
na ograniczenie stosowania antybiotyków

12.10 – 12.45 Bogusław Zakrzewski (Warszawa) Profilaktyka
środowiskowa i odpowiednie programy szczepień
– sposób na ograniczenie stosowania antybiotyków

12.45 – 13.00 dyskusja

13.00 – 14.00 lunch

Sesja III

Przewodniczący dr Piotr Kneblewski

14.00 – 14.40 Primoz Kern (Słowenia) Muchy
– czy są zagrożeniem dla statusu zdrowotnego stada

14.40 – 15.20 Daniel Sperling (Czechy)
Co można poprawić w zwalczaniu anemii i kokcydiozy prosiąt

15.20 – 15.35 dyskusja

15.35 – 16.00 przerwa kawowa

Sesja IV

Przewodniczący – dr Andrzej Żarnecki

16.00 – 16.40 Maciej Gajęcki (Olsztyn) Mikotoksyny,
czy są realnym zagrożeniem w produkcji świń; czy

mają wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego?

16.40 – 17.20 Wojciech Korczyński (Gorzów Wlkp)
Bioasekurcja XXI wieku w hodowli trzody chlewnej

17.20 – 17.30 dyskusja

17.30 – 17.40 podsumowanie – prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

18.30 – uroczysta kolacja, program artystyczny

Zgłoszenia na Konferencję można dokonać poprzez e-mail: wiktoria@rexan.pl lub telefonicznie tel.: 606 380 630.
Opłata obejmująca uczestnictwo w części naukowej i artystycznej spotkania oraz materiały wynosi 200,00 zł brutto.
Wpłat prosimy dokonywać na rachunek: Agencja Rexan,
ul. Majdańska 5/85, Warszawa,
nr konta: 24 1020 1127 0000 1502 0243 8489.
W tytule prosimy wpisać “Pawłowice” + imię i nazwisko.