Biologia stosowana studia magisterskie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl
tel. 61 846 6222
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 do 12:00 ;
pokój nr 121


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat
mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104
dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


Terminarz dyplomowania
2019/2020
2020/2021

Tematyka prac magisterskich
2019/2020
2020/2021

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów
(Documents in English)


Opiekunowie lat
Rok 1 (2019/2020) – dr Kinga Skieresz – Szewczyk


Studia w zakresie:

biologii eksperymentalnej
2019/2020

biologii roślin
2019/2020

 biologii zwierząt
2019/2020


Praktyka Nauce


Wykłady organizowane przez Biuro Karier w ramach zajęć ogólnouczelnianych – studia stacjonarne II stopnia