WMWZ współorganizatorem Jubileuszu 100-lecia Wielkopolskiej Służby Weterynaryjnej

W dniu 6 września 2019 roku, na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich, obchodzono Jubileusz 100-lecia
Wielkopolskiej Służby Weterynaryjnej. Wydarzenie
współorganizowały trzy jednostki reprezentujące społeczność
weterynaryjną w naszym województwie: Wojewódzki Inspektorat
Weterynarii w Poznaniu, Wielkopolska Izba Lekarsko-
Weterynaryjna oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk
o Zwierzętach naszej Uczelni. Uroczystość uświetnili swoją
obecnością m.in.: Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffman,
Główny Lekarz Weterynarii Bogdan Konopka, Wicemarszałek
Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, liczni
parlamentarzyści oraz przedstawiciele organizacji branżowych.
Władze naszej Uczelni reprezentował Prorektor prof. dr hab.
Roman Gornowicz.

Ten piękny Jubileusz 100-lecia, jako wspólne święto lekarzy wolnej
praktyki oraz lekarzy pracujących w inspekcji weterynaryjnej,
był znakomitą okazją do podziękowań i gratulacji za ciężką i pełną
poświęceń pracę dla dobra zwierząt i ludzi. Sanitas Animalium
Pro Salute Homini
– hasło zapisane na sztandarach inspekcji
weterynaryjnej i realizowane w codziennej pracy lekarza
weterynarii dobrze służy ochronie zdrowia publicznego,
bezpieczeństwu żywnościowemu i rozwojowi polskiego rolnictwa.
Wręczono liczne odznaczenia państwowe, resortowe
i samorządowe, m.in. z rąk Wicemarszałka Krzysztofa Grabowskiego, Medal Za Zasługi dla Województwa
Wielkopolskiego otrzymał dr Maciej Gogulski – Prezes
Wielkopolskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej i jednocześnie
pracownik naszego Uniwersytetu.
Jubileusz był też doskonałą okazją do podkreślenia chlubnej tradycji i rozlicznych związków powstałej 100 lat temu, z chwilą odzyskania przez Polskę niepodległości, administracji weterynaryjnej
z Uniwersytetem Poznańskim i działającą w Nim od zarania Katedrą
Weterynarii, utworzoną przez profesora medycyny weterynaryjnej
Stanisława Rungego – późniejszego Rektora Uniwersytetu. Oprawę
artystyczną uroczystości zapewnił zespół Sigit Band z prof. Janem
Miodkiem, tym razem w roli wokalisty, na czele oraz Zespół Pieśni
i Tańca Łany.

Prof. dr hab. Piotr Ślósarz
Dziekan WMWZ