Postępowania doktorskie i habilitacyjne


Postępowania doktorskie i habilitacyjne
od 1.10.2019 roku
zatwierdzane przez Rady Naukowe
odpowiednich dyscyplin

Postępowania habilitacyjne

Zasady postępowania

Wymagania RDN

* dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika i rybactwo

 

Postępowania doktorskie

Zasady postępowania

* dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika i rybactwo
* dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki biologiczne

 


Postępowania doktorskie i habilitacyjne od roku 2013 – 2019
zatwierdzone przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach