Postępowania doktorskie i habilitacyjne

Rady Naukowe Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach nadają stopnia doktora w dyscyplinach Zootechnika i rybactwo oraz Nauki biologiczne. Wydział nadaje także stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie Zootechnika i rybactwo.


Postępowania doktorskie i habilitacyjne od 1.10.2019 roku zatwierdzane przez Rady Naukowe odpowiednich dyscyplin

Postępowania habilitacyjne

Zasady postępowania

Wymagania RDN

dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika i rybactwo

Postępowania doktorskie

Zasady postępowania

dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: zootechnika i rybactwo

dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: nauki biologiczne


Postępowania doktorskie i habilitacyjne od roku 2013 – 2019
zatwierdzone przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
i Nauk o Zwierzętach