Żywienie zwierząt – studia dualne

Informacje dla Studentów studiów magisterskich kierunku Żywienie zwierząt

ŻYWIENIE ZWIERZĄT


Prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz

karp@up.poznan.pl
dyżur: czwartek 9:00 – 11:00


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat


REKRUTACJA


Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów


Terminarz dyplomowania
2021/2022
2020/2021


PRAKTYKA ZAWODOWA
wniosek
umowa
dzienniczek praktyk


STAŻ ZAWODOWY
regulamin
instrukcja wypełniania dokumentów


HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE


ZAJĘCIA STACJONARNE ZOSTAŁY ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA
ZGODNIE Z DECYZJA REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO
W POZNANIU.

ZMIANA TRYBU ZAJĘĆ NA E-LEARNING.

 

Opiekunowie lat – tryb stacjonarny
Od 2018/2019  – prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek


Plan studiów

2019/2020

obowiązujący od roku 2018/2019


SYLABUSY


 Uchwała nr 261/2018 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia


Praktyka Nauce


Kierunek Żywienie zwierząt na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach powstał dzięki realizacji
projektu „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych
na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla Gospodarki i rozwoju,
realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

FE_POWER_poziom_pl