Żywienie zwierząt – studia dualne

ŻYWIENIE ZWIERZĄT


Prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz

karp@up.poznan.pl

dyżur: czwartek 9:00 – 11:00


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów


Terminarz dyplomowania
* 2019/2020


PRAKTYKA ZAWODOWA
wniosek
umowa
dzienniczek praktyk


STAŻ ZAWODOWY
regulamin
instrukcja wypełniania dokumentów


Opiekunowie lat – tryb stacjonarny
II rok (2018/2019)  – dr hab. Sebastian Kaczmarek


Program kształcenia

obowiązujący od roku 2018/2019


Sylabusy


 Uchwała nr 261/2018 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia


Praktyka Nauce


Kierunek Żywienie zwierząt na Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach powstał dzięki realizacji
projektu „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych
na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”,
który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla Gospodarki i rozwoju,
realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

FE_POWER_poziom_pl