Żywienie zwierząt – studia dualne

Prodziekan dr hab. Jan Mazurkiewicz

karp@up.poznan.pl

dyżur: czwartek 9:00 – 11:00


Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl

Wirtualny Dziekanat

Prace dyplomowe – repetytorium dokumentów


Terminarz dyplomowania
* 2019/2020


PRAKTYKA ZAWODOWA
wniosek
umowa
dzienniczek praktyk


STAŻ ZAWODOWY
regulamin
instrukcja wypełniania dokumentów


Opiekunowie lat – tryb stacjonarny
Rok 1 (2018/2019)  – dr hab. Sebastian Kaczmarek


Program kształcenia

obowiązujący od roku 2018/2019


Sylabusy


 Uchwała nr 261/2018 Senatu UP w Poznaniu – efekty kształcenia


Praktyka Nauce