Sylabusy dla kierunku Weterynaria – profil praktyczny

 

Semestr I

Anatomia zwierząt cz. I

Biochemia cz. I

Biologia – podstawowa

Biologia – rozszerzona

Biologia komórki – podstawowa

Biologia komórki – rozszerzona

Biostatystyka i metody dokumentacji

Chemia

Historia weterynarii i deontologia

Język łaciński

Technologie informacyjne

 Semestr II

Agronomia

Anatomia zwierząt cz. II

Biochemia cz. II

Etologia dobrostan i ochrona zwierząt

Genetyka ogólna i weterynaryjna

Histologia i embriologia cz. I

Ochrona środowiska
rozszerzenie
podstawa

„One Health” – między weterynarią, medycyną a środowiskiem

Techniki preparacyjne z elementami anatomii porównawczej kręgowców