Najważniejsze Uchwały RW

Zasady wartościowania osiągnięć pracowników WMWZ będących podstawą wniosków o nagrody ze specjalnego funduszu nagród (SFN) (RW 23 lutego 2018 r.)

Ramowe kryteria związane z postępowaniem o nadanie stopni naukowych (dr i dr hab.) oraz uruchamianiem postępowania o nadanie tytułu profesora przez WHiBZ UP w Poznaniu

Zasady rozdziału środków na badania statutowe

Zasady finansowania badań promocyjnych dla młodych naukowców w ramach środków przyznanych na działalność statutową

Zasady przyznawania nagród

Regulamin oceny dorobku doktorantów przy przyznawaniu stypendiów

Strategia Wydziału MWZ na lata 2016-2022