Informacje dla Pracowników prowadzących zajęcia dla szkół średnich

Zachęcamy Pracowników WMWZ do zaangażowania się w działalność popularyzatorską  i  wzbogacenia listy  wykładów i warsztatów oferowanych uczniom szkół średnich

Przypominamy osobom przeprowadzającym warsztaty o konieczności wypełnienia zaświadczenia i przekazanie go pełnomocnikowi Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi prof. dr hab. Adamowi Cieślakowi  (adamck@up.poznan.pl ; tel 608640860)

Każda Jednostka WMWZ może wliczyć do pensum 10h dydaktycznych wykonanych w ramach współpracy ze szkołami. Stosowne zestawienie zostanie przekazane do Działu Studiów przez Dziekana WMWZ po zakończeniu każdego roku akademickiego.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu