Informacje dla Pracowników prowadzących zajęcia dla szkół średnich

Zachęcamy Pracowników WMWZ do zaangażowania się w działalność popularyzatorską  i  wzbogacenia listy  wykładów i warsztatów oferowanych uczniom szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz średnich.

Prowadzący zajęcia mogą wliczyć godziny wykonane w ramach współpracy ze szkołami pod warunkiem, że nie będą one generować godzin ponadwymiarowych.

Przypominamy osobom przeprowadzającym warsztaty o konieczności przekazania podpisanego zaświadczenia  pełnomocnikowi Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Agnieszce Ludwiczak (agnieszka.ludwiczak@up.poznan.pl) 

Prowadzący zajęcia mogą wliczyć godziny wykonane w ramach współpracy ze szkołami pod warunkiem, że nie będą one generować godzin ponadwymiarowych.

Stosowne zestawienie zostanie przekazane do Działu Studiów przez Prodziekana ds studiów WMWZ po zakończeniu każdego roku akademickiego.

28.10.2018