Informacje dla Pracowników prowadzących zajęcia dla szkół średnich

Zachęcamy Pracowników WMWZ do zaangażowania się w działalność popularyzatorską  i  wzbogacenia listy  wykładów i warsztatów oferowanych uczniom szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz średnich.

Przypominamy osobom przeprowadzającym warsztaty o konieczności przekazania podpisanego zaświadczenia  pełnomocnikowi Dziekana ds. współpracy ze szkołami średnimi dr Agnieszce Ludwiczak (agnieszka.ludwiczak@up.poznan.pl) 

Prowadzący zajęcia mogą wliczyć godziny wykonane w ramach współpracy ze szkołami pod warunkiem, że nie będą one generować godzin ponadwymiarowych.

Stosowne zestawienie zostanie przekazane do Działu Studiów przez Dziekana WMWZ po zakończeniu każdego roku akademickiego.

28.10.2018