Agroturystyka

Studia licencjackie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6222
dyżur w dziekanacie-  środa: 9:30 do 11:00 ; pokój nr 121

Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2019/2020

Tematyka prac licencjackich 2019/2020

Uchwała nr 9/9/2018 Rady WMWZ UPP
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie: zakresu egzaminu dyplomowego
(licencjackiego) na studiach pierwszego stopnia
na kierunku agroturystyka.


Praktyki

agroturystyczna 2 tygodnie (1 ROK I STOPNIA)
umowa o praktyki

turystyczna 4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)
umowa o praktyki

Zarządzenia i procedury


Plan studiów

2018/2019
2017/2018
2016/2017

Przedmioty do wyboru


Opiekunowie lat

II rok (2018/2019) dr inż. Aleksandra Spychała
III rok (2017/2018) dr inż. Sylwia Graja – Zwolińska


Uchwała nr 177/2018 Senatu UP w Poznaniu efekty kształcenia