Agroturystyka

 

 

 

Studia licencjackie

Prodziekan dr inż. Jarosław Uglis     J_Uglis_

e-mail: uglis@up.poznan.pl

tel. 61 846 6222
dyżur w dziekanacie-  środa: 10:00 – 12:00; pokój nr 121

Aktualności  – informacje dla wszystkich kierunków


Dziekanat

mgr inż. Łukasz Zieleziński
tel. +48 61 848 7104

dziekwet@up.poznan.pl


Dyplomowanie

Terminarz dyplomowania
2018-2019
2019/2020

Tematyka prac licencjackich 2019/2020

Uchwała nr 9/9/2018 Rady WMWZ UPP
z dnia 28 września 2018 roku
w sprawie: zakresu egzaminu dyplomowego
(licencjackiego) na studiach pierwszego stopnia
na kierunku agroturystyka.


Praktyki

agroturystyczna 2 tygodnie (1 ROK I STOPNIA)
umowa o praktyki

turystyczna 4 tygodnie (2 ROK I STOPNIA)
umowa o praktyki

Zarządzenia i procedury


Plan studiów

2018/2019
2017/2018
2016/2017

Przedmioty do wyboru


Opiekunowie lat

Rok 1 (2018/2019) dr inż. Aleksandra Spychała
spolka@up.poznan.pl

Rok 2 (2017/2018) dr inż. Sylwia Graja – Zwolińska
sgraja@up.poznan.pl

Rok 3 (2016/2017) dr Magdalena Maćkowiak
mackowiak_magda@wp.pl


Uchwała nr 177/2018 Senatu UP w Poznaniu - efekty kształcenia