Konferencja „Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązywania”

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu